Till sidans huvudinnehåll

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus

Senast uppdaterad: 23 februari 2024 klockan 11:38

Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar allmänheten i området att hålla sig inomhus på grund av den hårda blåsten. Takpannor, skyltar och andra lösa föremål kan flyga iväg och utgöra en fara.

krisinformation.se

Cykelparkering


I centrala Göteborg finns över 11 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället.

Var får du parkera din cykel?

Din cykel får du parkera nästan överallt. Undantaget är gångfartsområden och på platser med förbudsskyltar. Däremot måste du se till att cykeln inte står i vägen för andra trafikanter. Din cykel får till exempel inte hindra fotgängare eller skapa problem för synskadade och funktionshindrade. Samma regler gäller även elscootrar/elsparkcyklar.

Även om det redan idag finns många cykelparkeringar arbetar vi för att öka på antalet. Framför allt på platser där vi vet att du som cyklar gärna vill kunna ställa ifrån dig din cykel.

cykelreseplaneraren  kan du se var du kan parkera din cykel i centrala Göteborg.

Råd till dig som planerar eller ska bygga cykelparkering

Cykelparkering är viktig. Varje cykelresa börjar och slutar vid någon form av cykelparkering. Hur smidigt, tryggt och säkert vi upplever att hämta och lämna cykeln är påverkar både vår reseupplevelse och vår benägenhet att välja cykeln.

Genom att aktivt arbeta för att förbättra cykelparkeringar kan fastighetsägare få nöjdare kunder och användare, utnyttja utrymmen mer effektivt och minska problem med övergivna eller felparkerade cyklar.

Stadsmiljöförvaltningen har tagit fram två skrifter ska inspirera och hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och planerare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring fastigheter.

Cykelparkeringsguide för fastighetsägare

Cykelparkeringsguide till dig som planerar och bygger fastigheter

Ny cykelparkering i Gamlestan

Cykelprogrammet definierar tre olika typer av cykelparkeringar med tillhörande funktionskrav; korttids-, långtids- och natt-/säkerhetsparkering. De två första cykelparkeringstyperna finns i staden redan idag.

Vid Gamlestads Torg, resecentret, står nu ett nytt cykelparkeringshus klart. Garaget har plats för 600 cyklar. Det finns plats även för lådcyklar och andra lite mer utrymmeskrävande cyklar. Alla parkeringar har såklart möjlighet att låsa fast cykeln ordentligt. Det är gratis att stå i garaget. Öppettiderna är 05.30-23.00

Frågor och svar om cykelparkeringshuset

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om cykelparkering så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}