Till sidans huvudinnehåll
En parkeringsskylt, en skylt med texten avgift under den och en med pilar åt både höger och vänster.

Parkeringsplatser

Här hittar du information om de cirka 66 000 parkeringsplatser för bilar, motorcyklar och lastbilar som kommunen ansvarar för. Dessutom finns över 7 500 iordningställda parkeringsplatser för cyklar!

Cykelparkering

I centrala Göteborg finns över 11 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället.

Parkering för bil

I Göteborg finns tusentals parkeringar. Det finns avgiftsparkering, tillståndsparkering och förhyrda parkeringsplatser. Det finns även så kallad boendeparkering på vissa adresser i centrala stan.

MC-parkering, mopedparkering

Parkeringsbestämmelser för motorcyklar och mopeder klass I är desamma som för bilar. Reglerna finns i trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en vägkorsning.

Parkering för lastbil och buss

Det finns regler för var och hur länge du får parkera i Göteborg. Tunga fordon kan du parkera på de flesta gator i industriområdena, men det finns även särskilda buss- och lastbilsparkeringar på några platser i staden.
${loading}