Till sidans huvudinnehåll

Parkeringsavgifter


Här kan du läsa vad det kostar att parkera i Göteborg och hur du kan betala.

Syftet med parkeringsavgifter är att skapa omsättning på parkeringsplatser och samtidigt öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Avgiften gör att platser blir lediga igen inom en rimlig tid.

Betala med mobiltelefonen

Du kan betala med sms och med vår app, Parkering Göteborg.

I appen Parkering Göteborg finns det smarta funktioner som gör det lättare att hitta och betala parkering.

Ladda ner appen Parkering Göteborg från App Store

Ladda ner appen Parkering Göteborg från Google Play

Mer information om sms-parkering finns på Parkering Göteborgs webbplats.

Parkeringsautomater på Göteborgs gator

Du hittar avgiftsbelagda parkeringsplatser på flera platser längs gatorna i Göteborg. Du betalar med telefon eller kort. På biljettautomaten finns information om taxor och till vem du ska ringa om parkeringsautomaten inte fungerar.

Kort

Alla våra parkeringsautomater tar de vanligaste betalkorten, som Mastercard, Visa, och American Express. Du kan endast betala med kort som har chip.

OBS! Låt kortet sitta kvar i läsaren under hela köpet eftersom uppkopplingstiden kan variera. En kontroll görs mot bank och köp med vissa kort kan ta längre tid.

Felanmälan parkeringsautomat

Om du försöker köpa parkeringsbiljett vid en automat som inte fungerar måste du felanmäla den. Det gör du till det telefonnummer som står på parkeringsautomaten.

Innan du felanmäler ska du försöka betala i en annan parkeringsautomat, om det finns en i närheten med samma taxa. Om du försökt betala och ingen annan parkeringsautomat finns i närheten felanmäler du parkeringsautomaten.

Olika biljettaxor i olika områden

Taxorna för avgiftsbelagd parkering gäller från och med 1 januari 2024. Beslutad den 12 december 2023, LTF-beteckning 1480 2023:01147.

Biljettaxor 2024
Taxa Platskod Avgift (inklusive moms)
A 808 20 kr/30 min, max P-tid 30 minuter, 8-22 (8-22), övrig tid 2 kr/tim
1 801 30 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, övrig tid 2 kr/tim
2 802 30 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, övrig tid 2 kr/tim
3 803 20 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, övrig tid 2 kr/tim
4 804 20 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, övrig tid 2 kr/tim
5 805 15 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, övrig tid 2 kr/tim
6 806 10 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, övrig tid 2 kr/tim
7 807 5 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, övrig tid 2 kr/tim
8 800 6 kr/tim, alla veckodagar 8 - 22. Maxtaxa 30 kr/dag
9 809 8 kr/tim, alla veckodagar 8 – 22, övrig tid 2 kr/tim. Maxtaxa 50 kr/dag
12 812 30 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, max P-tid 2 timmar 8 - 22 (8-22), övrig tid 2kr/tim
22 822 30 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, max P-tid 2 timmar 8 - 18 (8-18), övrig tid 2kr/tim
24 824 30 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, max P-tid 4 timmar 8 - 18 (8-18), övrig tid 2kr/tim
62 862 10 kr/tim alla veckodagar 8 - 22, max P-tid 2 timmar 8 - 18 (8-18), övrig tid 2kr/tim

Tidsangivelsen framför parentesen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Tidsangivelsen inom parentesen gäller vardag före söndag och helgdag.

Var finns parkeringsautomaten?

Här kan du se var parkeringsautomaterna finns, om du till exempel behöver redovisa en parkeringsavgift.

På vilken gata parkerade jag? Var finns parkeringsautomaten?

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om parkeringsavgifter och hur du betalar så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}