Till sidans huvudinnehåll

Parkering under byggtid

Göteborg är just nu inne i en period med stora byggprojekt med både bostäder och vägar. Det innebär att framkomligheten i gatunätet begränsas.

Kartor till alla parkeringar under byggtid

Du hittar aktuella parkeringsplatser på Göteborgs Stads Parkerings webbplats .

Platser för boendeparkeringar påverkas

Vissa platser för boendeparkering kommer att försvinna. En del av dem ersätts med nya, men inte alla. Detta kan göra att du får parkera längre bort från bostaden och periodvis kommer det att vara svårt att få en plats.

Byggaktiviteten kommer att variera under perioden och alla områden i staden berörs inte samtidigt.

Påverkas mitt parkeringstillstånd?

Nej, det påverkas inte. Du kommer fortfarande att kunna parkera inom ditt område i mån av plats.

Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ, till exempel garageplats.

Kan min kostnad för boendeparkering sänkas?

Nej. Boendeparkering sker i mån av plats och avgiften kommer inte att reduceras.

Hur länge kommer boendeparkeringen påverkas av byggena?

Byggperioden sträcker sig över många år och påverkar olika områden under olika skeden.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om parkering under byggtid så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}