Till sidans huvudinnehåll

Ladda elbil i Göteborg


Det finns flera platser i Göteborg där du kan ladda din elbil.
En person använder sin mobil för att betala för laddplats.

Kan jag ladda elbil i Göteborg?

Ja. Det finns i dagsläget gott om publika laddplatser i Göteborg och det byggs ut fler varje år allt efter behovet ökar.

Inom Göteborgs Stad har Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering installerat hundratals laddplatser. Det finns även andra aktörer som har laddplatser, det kan vara hotell, arbetsplatser eller affärer/tankstationer. Sammanlagt finns cirka 3 800 publika laddplatser (november 2023) fördelat på drygt 240 laddstationer.

Finns det snabbladdare?

Ja, det finns ett tjugotal publika snabbladdare i Göteborgsområdet.

Var kan jag ladda?

Du hittar laddplatser på många av Parkering Göteborgs parkeringsplatser. Förutom stadens egna laddare har flera andra aktörer satt upp publika laddstolpar. På karttjänsterna uppladdning.nu och ChargeFinder kan du se alla registrerade publika laddplatser. Hotell som erbjuder laddmöjlighet informerar om detta på sin hemsida.

Får jag dra en elkabel över gatan för att ladda min elbil?

Nej, för att placera något på offentlig plats behövs tillstånd. Stadsmiljöförvaltningen ger inte permanent tillstånd för något som kan medföra problem för personer med nedsatt rörelse-, orienterings- eller synförmåga vilket en kabel kan göra.

Ladda bilen på Parkering Göteborgs parkeringsplatser

Besöksparkering

På många av de parkeringsplatser som finns hos Parkering Göteborg kan du även ladda din bil. Det finns både laddplatser som du betalar via appen Parkering Göteborg eller via Göteborg Energis betalmedel.

Läs mer om att ladda på besöksparkering. 

Parkeringstillstånd

De flesta elbilsägare laddar sin bil där den står parkerad under en längre tid, så kallad boendeladdning eller normalladdning. Det är också den laddning som Parkering Göteborg erbjuder för kunder som har parkeringstillstånd.

Läs mer om att ladda med parkeringstillstånd.

Elladdning natt

För dig som laddar bilen ofta

Göteborgs Stads Parkering erbjuder Elladdning natt för dig som vill ladda bilen ofta. Lösningen bygger på ett pilotprojekt som drivits gemensamt av stadsmiljöförvaltningen, Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering. Erbjudandet är till för dig som bor i stan och som vill ladda din bil ofta.

Kostnad

Elladdning natt-tillståndet är för närvarande kostnadsfritt. Tillståndet ger dig möjlighet att nyttja utvalda laddare, se lista i länk nedan, på nätterna. Det vill säga:

  • Måndag till fredag kl. 18.00-24.00 och kl. 00.00-08.00
  • Lördag och söndag kl. 18.00-24.00 och kl. 00.00-09.00

Övriga tider gäller inte detta tillstånd och du betalar ordinarie parkeringstaxa om du vill ladda dagtid.

På Göteborgs Stads Parkerings webbsida kan du läsa mer och följa uppdateringarna om Elladdning natt.

Få laddstolpar på gatumark

Göteborgs Stad har tagit beslut om att vara mycket restriktiv med laddning på gatumark. I staden är det många intressen som ska rymmas och samsas på gatumarken för att staden ska bli så trevlig som vi alla vill ha den. Istället hänvisar Göteborgs stad alla som vill ladda till så kallad kvartersmark. De senaste åren har hundratals nya laddplatser satts upp på kvartersmark. 

Laddplats till BRF

Om din bostadsrättsförening har parkeringsplatser kan du föreslå att föreningen installerar laddplatser. På energirådgivningens webbplats finns checklistor och tips.

Du kan också kontakta någon av Göteborgs kommunala energi- och klimatrådgivare för hjälp. De erbjuder kostnadsfritt stöd till privatpersoner, föreningar och företag kring exempelvis energieffektivisering eller laddstolpar.

Kostnader och laddeffekter

Kostnaden för fastighetsägaresom installerar laddpunkter beror på laddbehov, vilken kapacitet som finns i närheten och hur mycket ledningsdragningar som behövs. Kostnaden varierar från 10 000 kr till 50 000 kr. Därtill kommer löpande kostnader för nätavgift, elförbrukning och eventuella it-tjänster.

En elbil konsumerar 1,5-3,0 kWh per mil. 

Vid normalladdning erbjuder parkeringsupplåtaren ofta 10-18 Amperes strömstyrka. Det ger 0,5-2 mils körsträcka per timmes laddning, beroende på ström, batteristatus och biltyp. Vid snabbladdning erbjuds ungefär 40 kW i början av laddcykeln om batteriet är urladdat. Det ger ungefär en mils körsträcka på tre minuters laddning.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om att ladda elbil i Göteborg så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}