Till sidans huvudinnehåll
Kaptensgatan i Majorna med fickparkeringar på höger sida och sidoparkeringar på vänster sida. Äldre höghus och trottoar på vardera sida om parkeringen.

Parkering

Det finns olika typer av parkeringstillstånd och parkeringsplatser med olika regler. Här hittar du information om dem, var du hittar parkeringsplatser och hur du betalar.

Parkeringskartan

Parkeringskartan visar var det finns parkeringsplatser för bil, motorcykel, lastbil, buss, boendeparkering och parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Parkeringsavgifter

Här kan du läsa vad det kostar att parkera i Göteborg och hur du kan betala.

Ladda elbil i Göteborg

Det finns flera platser i Göteborg där du kan ladda din elbil.

Parkering under byggtid

Göteborg är just nu inne i en period med stora byggprojekt med både bostäder och vägar. Det innebär att framkomligheten i gatunätet begränsas.

Relaterad information

Bilar uppställda på parkering
Göteborg växer

Parkeringspolicy och parkeringstal

Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare för dig att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen när du reser. Parkeringstalen använder vi som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.

${loading}