Till sidans huvudinnehåll

Ansvar och organisation för kollektivtrafiken


Kollektivtrafiken i Göteborg styrs av Västra Götalandsregionen. Men Göteborgs Stad är med och påverkar trafiken.

Ansvar och organisation

I Västra Götaland är regionfullmäktige kollektivtrafikmyndigheten.

Västtrafik har en mer utförande roll med ansvar att handla upp trafik. Göteborgs Stad är en av samverkansparterna som talar om vilka behov göteborgarna har av kollektivtrafik.

Hur ska stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille se ut 2035?

Arbetet har startat med att ta fram en målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille.

Målbilden ska ge svar på hur resandet förväntas utvecklas till 2035 och presentera strategier kring hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas. Vad behöver göras för att möta ett ökat resande i kollektivtrafiken och hur kan kollektivtrafiken bli mer konkurrenskraftig och attrahera fler resenärer?

Fokus i arbetet är främst spårvagn, stombuss och expressbuss men kan också innehålla andra trafikslag.

Målbilden kommer att utgöra ett viktigt underlag för Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, för infrastrukturplanering och kommunernas samhälls- och bebyggelseplanering.

Vem äger spårvagnarna?

Göteborgs Stad och VGR äger spårvagnarna. Spårvagnsbanan ägs av Göteborgs Stad men trafiken sköts av Göteborgs Spårvägar genom Västtrafik. Stadsmiljöförvaltningen upphandlar, projekterar och bygger nya spår samt ansvarar för driften.

Vem som kör bussarna i Göteborg bestäms bland annat genom de upphandlingar som Västtrafik gör. Men kollektivtrafiklagen gör det även möjligt för privata aktörer att konkurrera med eller komplettera den upphandlade trafiken.

Mer information

Alla synpunkter kring kollektivtrafiken hänvisar vi till Västtrafiks kundservice. 

Mer information om Västtrafik och deras uppdrag hittar du på Västtrafiks webbplats.

Mer information om kollektivtrafik hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring Göteborgs Stads ansvar för kollektivtrafiken så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}