Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Försenat fordon och resegaranti


Är bilen försenad?  Om du har väntat mer än 10 minuter ska du ringa vår trafikledning.

Information om personuppgiftsincident

10 maj 2023

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har vid händelsen gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas. Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Senaste informationen om händelsen

Ring trafikledningen om fordonet är försenat

Vid beställningen får du en preliminär tid för när bilen eller bussen kommer. Tiden kan förskjutas upp till 10 minuter utan att vi räknar det som en försening. Om fordonet är mer än 10 minuter sent kan du ringa vår trafikledning så får du hjälp. Trafikledningens uppgift är att lösa akuta problem i trafiken. Hos trafikledningen får du besked om när ett fordon kan vara på plats för att hämta dig. Trafikledaren bedömer hur resan bäst kan lösas i just ditt fall. Om du blir sen på grund av oss kan du få ersättning.

Ring trafikledningen på 031-368 25 50.

Serviceresors restidsgaranti

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att du som resenär får din resa i tid. Därför har vi en restidsgaranti. Om du råkar ut för en försening ska du alltid kontakta oss i samband med förseningen.

Så får du ersättning för en försening

Om du fått vänta mer än 20 minuter på bilen eller bussen kan du få ersättning motsvarande din egenavgift för en resa inom Göteborg. I vissa fall ersätter vi även eventuella merkostnader som uppstått på grund av förseningen. För att du ska kunna få ersättning krävs att att du kontaktat trafikledningen i samband med förseningen. Vi ersätter aldrig förlorad arbetsförtjänst. Kontakta kundservice för mer information.

Restidsgarantin gäller inte vid händelser utanför vår kontroll

Restidsgarantin gäller inte vid sådana händelser som ligger utanför vår kontroll, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, extrema väderförhållanden, strejk eller allmän brist på drivmedel. Då informerar vi om detta i beställningscentralen, trafikledningen, i vårt talsvar i telefonväxeln, på vår webbplats och i vissa fall i radio.

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor kring flexlinjen så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

Kontakta trafikledningen

Kontakta oss på telefon 031-368 25 50 om du har väntat mer än 10 minuter och bilen eller bussen inte kommer. Kontakta oss också om du måste avbeställa en resa som ska gå inom en timma.
${loading}