Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Grön färdtjänstbil kör mot en stängd bom på en innergård.

Synpunkter och klagomål, färdtjänst

Har du frågor eller synpunkter som handlar om färdtjänsten i Göteborg? Hör av dig till serviceresors kundservice så hjälper du oss att bli bättre. Självklart tar vi också gärna emot beröm om du är extra nöjd med en resa.

Information om personuppgiftsincident

10 maj 2023

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har vid händelsen gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas. Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Senaste informationen om händelsen

Försenat fordon och resegaranti

Är bilen försenad?  Om du har väntat mer än 10 minuter ska du ringa vår trafikledning.

Övriga frågor och synpunkter, färdtjänst

På kundservice svarar vi på frågor om färdtjänst och flexlinjen. Det är också hit du vänder dig om du har klagomål. För att dina färdtjänstresor ska kunna bli ännu bättre är det värdefullt att vi får in synpunkter från dig. Du når kundservice via telefon eller e-post.
${loading}