Till sidans huvudinnehåll

Så förebygger serviceresor allvarliga händelser

På serviceresor arbetar vi ständigt med att du som resenär ska känna dig trygg och bra omhändertagen av oss och de förare som utför resorna. Vi arbetar med förebyggande åtgärder och håller allt från utbildningar av våra förare till regelbundna kontroller av resor och förare.

Serviceresor utför cirka 1,3 miljoner resor årligen. Tyvärr händer det ibland att en olycka inträffar. Om du skulle råka ut för något under en resa med oss vill vi att du kontaktar vår kundservice så snart du kan. Här kan du läsa en kortfattad redogörelse för hur vi arbetar för att förebygga allvarliga händelser och hur vi agerar om något skulle inträffa.

Vi arbetar förebyggande

Alla förare måste ha en taxiförarlegitimation och sedan 2012 arbetar vi med en rikstäckande certifiering för färdtjänstuppdrag. Serviceresor kräver dessutom en särskild utbildning på 2–3 dagar som handlar om hur man utför färdtjänstkörningar.

Trafikföretagen ansvarar för att varje förare är behörig, certifierad och har gått färdtjänstutbildningen. Varje trafikföretag ska också:

  • löpande kontrollera samtliga förarlistor mot Transportstyrelsen
  • kontrollera utdragen ur belastningsregistren på samtliga förare
  • ha koll på vilka förare som blivit dömda och förhindra att de kör våra uppdrag

För att säkerställa att rutinerna fungerar kontrollerar även personal från serviceresor dessa punkter löpande. Om vi hittar något under någon av dessa kontroller kommer vi på nytt ta ställning till om föraren ska få sin behörighet indragen tills vidare eller inte.

Vi utreder varje anmälan

Vi på serviceresor vill att du som resenär ska höra av dig till oss om något inte fungerar som det ska med din resa. Vi utreder samtliga anmälningar tillsammans med trafikföretagen. Utöver anmälningarna har vi fler rutiner för att få våra resor så trygga som möjligt.

  • Vi har månatliga möten med samtliga trafikföretag, där vi bland annat följer upp allvarliga händelser.
  • Vi kontrollerar löpande att det enbart är behöriga förare som kör och att fordonen lever upp till våra krav.

Ibland frågar en resenär eller anhörig om han eller hon kan anmäla en händelse anonymt. Det kan man, men i de fallen kan vi varken återkoppla till resenären eller ta reda på vem föraren var. Fördelen med att få in anonyma ärenden är att vi får en uppfattning om hur stort ett eventuellt mörkertal är.

Vi agerar vid varje allvarlig händelse

Vi ser oerhört allvarligt på anmälningar om hot, våld och sexuella övergrepp. Vi utreder varje anmälan för sig och agerar direkt efter anmälan. I vår egen utredning för vi en dialog med resenären eller en anhörig och med trafikföretaget samt föraren. Vid anmälningar om brott som kan leda till rättsliga påföljder drar vi in förarens behörighet att köra för oss tills vi själva har utrett händelsen. Vi uppmuntrar också alltid den drabbade att polisanmäla händelsen. Vi tar alltid egen ställning till om föraren ska få fortsätta köra för oss eller inte oavsett om utredningen läggs ner hos polisen.

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor kring färdtjänst så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}