Till sidans huvudinnehåll

Försenat fordon och resegaranti

Är bilen försenad?  Om du har väntat mer än 10 minuter kan du ringa serviceresor.

Ring serviceresor om fordonet är försenat

Vid beställningen får du en preliminär tid för när bilen eller bussen kommer. Tiden kan förskjutas upp till 10 minuter utan att vi räknar det som en försening. Om fordonet är mer än 10 minuter sent kan du ringa serviceresors linje för försenat fordon så får du hjälp. Där får du besked om när ett fordon kan vara på plats för att hämta dig. Telefonisten bedömer hur resan bäst kan lösas i just ditt fall. Om du blir sen på grund av oss kan du få ersättning.

Ring serviceresor på 031-368 25 50, välj knappval 2 för försenat fordon.

Serviceresors restidsgaranti

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att du som resenär får din resa i tid. Därför har vi en restidsgaranti. Om du råkar ut för en försening ska du alltid kontakta oss i samband med förseningen.

Så får du ersättning för en försening

Om du fått vänta mer än 20 minuter på bilen eller bussen kan du få ersättning motsvarande din egenavgift för en resa inom Göteborg. I vissa fall ersätter vi även eventuella merkostnader som uppstått på grund av förseningen. För att du ska kunna få ersättning krävs att du kontaktat oss i samband med förseningen. Vi ersätter aldrig förlorad arbetsförtjänst. Kontakta kundservice för mer information.

Restidsgarantin gäller inte vid händelser utanför vår kontroll

Restidsgarantin gäller inte vid sådana händelser som ligger utanför vår kontroll, exempelvis elavbrott, brand, olyckshändelse, extrema väderförhållanden, strejk eller allmän brist på drivmedel. Då informerar vi om detta i beställningscentralen, trafikledningen, i vårt talsvar i telefonväxeln, på vår webbplats och i vissa fall i radio.

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor kring färdtjänst så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}