Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Resa i annan kommun


Du som har färdtjänst i Göteborg kan göra lokala resor i en kommun utanför Göteborgs färdtjänstområde där du vistas tillfälligt. Resorna får vara högst 50 km långa. Kontakta serviceresor för att beställa resa i annan kommun.

Information om personuppgiftsincident

10 maj 2023

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Senaste informationen om händelsen

Det krävs ingen speciell ansökan för att kunna resa i annan kommun, det räcker att du har färdtjänst i Göteborg. De resor du gör i annan kommun räknas av från dina beviljade resor, precis som när du reser i Göteborg.

I den samlade prislistan för färdtjänstresor hittar du information om vad det kostar att resa i annan kommun.

Boka din resa i god tid

För att boka resor i annan kommun kontaktar du serviceresor på telefon 031-368 25 50 (välj knappval "återkommande resa"). Serviceresor beställer biljetterna du behöver genom Riksfärdtjänsten Sverige AB.

Biljetterna skickas till dig per post. Det är därför viktigt att du beställer biljetterna minst fem arbetsdagar innan du behöver använda dem. Du kan beställa flera biljetter vid samma tillfälle och du behöver inte ange exakt datum för när de ska användas.

Resa från Göteborg till annan kommun

Om du vill resa från Göteborg till en annan kommun i Sverige (utanför Göteborgs färdtjänstområde) kan det vara aktuellt för dig att ansöka om riksfärdtjänst.

Kontakta serviceresor

Har du frågor om att resa i annan kommun kan du kontakta serviceresors kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Serviceresor", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}