Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Lagar och regler om färdtjänst


Det finns lagar och riktlinjer som anger hur färdtjänst ska fungera.

Information om personuppgiftsincident

10 maj 2023

Tre av de trafikleverantörer som serviceresor har avtal med för att utföra färdtjänstresor med mera anmälde att de drabbats av en it-attack under måndagen den 20 mars 2023. Informationen i leverantörernas system har vid händelsen gjorts otillgänglig, resor har inte kunnat bokas. Det har efter att leverantörerna själva utrett händelsen inte varit möjligt att fastställa om personuppgifter röjts vid händelsen, men det går inte att utesluta.

Senaste informationen om händelsen

Lagen om färdtjänst

Lagen om färdtjänst beskriver kommunens ansvar och skyldigheter att ordna resor för den som inte kan resa självständigt med kollektivtrafiken, exempelvis med buss eller spårvagn. Det är bland annat denna lag som handläggarna har att följa när de utreder om någon som har ansökt om färdtjänst kan få det.

Lagen om färdtjänst

Riktlinjer

Färdtjänstlagen överlåter en del av ansvaret för utformningen av kommunens färdtjänst till kommunen själv. I Göteborg har vi egna riktlinjer som reglerar mer detaljerat vad som gäller för färdtjänst i Göteborgs kommun. Dessa riktlinjer får aldrig strida mot färdtjänstlagen, utan ska vara ett komplement till lagen och detaljreglera vissa frågor.

Riktlinjer för färdtjänst

Sekretess

Enligt offentlighets- och sekretesslagen är alla tillstånd sekretessbelagda för allmänheten. Detta är ett skydd för färdtjänstresenärer som har lämnat känsliga uppgifter om hälsotillstånd och sjukdomssituation till serviceresor. Vi som arbetar på serviceresor måste skriva under särskilda avtal om sekretess där vi intygar att vi inte ska lämna ut uppgifter om färdtjänstresenärer till obehöriga.

Offentlighets- och sekretesslagen

Resevillkor för färdtjänst

Resevillkoren är en sammanställning av olika rutiner och beskriver vad du kan förvänta dig när du beviljats färdtjänst. Resevillkoren omfattar färdtjänstresor inom färdtjänstområdet.

Resevillkor för färdtjänst

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor kring färdtjänst så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

${loading}