Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Det kostar inget att komma till oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en brottsutsatt eller du som är vittne till ett brott är välkommen. På vår mottagning arbetar socionomer och beteendevetare med erfarenhet av att möta brottsutsatta.

Vi är till för dig som:

  • Bor i Göteborg
  • Har råkat ut för någon typ av brott
  • Är vittne till ett brott
  • Är närstående till en brottsutsatt

Vi kan erbjuda:

  • Stöd- och krissamtal för att hjälpa dig att bearbeta brottshändelsen.

  • Information om rättsprocessen.

  • Stöd i samband med att någon i din närhet har drabbats av brott.

Vanligt om du blivit utsatt för brott

Om du blir utsatt för ett brott kan det väcka många olika tankar och känslor som kan vara svåra att hantera. Många gånger kanske du inte ens förstår varför du gör eller känner som du gör. Det kan vara väldigt olika från person till person. Vanligt är att känna rädsla, ilska, sorg, otrygghet och få problem med sömn, mat och svårt att koncentrera sig.

Unga brottsutsatta

Många unga är med om brott. Det kan vara en svår händelse som påverkar livet på olika sätt. Det kan dyka upp frågor som: Varför just jag? Ska jag anmäla eller inte? Vad händer i polisutredningen? Vad innebär en rättegång? Brottsoffermyndigheten har en webbplats där du kan läsa om dina rättigheter vid brott, Jag vill veta- Allt om dina rättigheter vid brott

Viktig information om skadestånd

Som brottsutsatt kan du ha rätt till ekonomisk ersättning, till exempel skadestånd eller brottsskadeersättning. Vänd dig till Brottsoffermyndigheten eller ditt försäkringsbolag om du vill veta mer.

Grupp för anhöriga till barn som utsatts för sexuella övergrepp

Är du anhörig till ett barn eller en ungdom som utsatts för sexuella övergrepp? Vi anordnar regelbundet kostnadsfria grupper där du som förälder får träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. När vi anordnar sådana grupper berättar vi om dem på den här webbsidan.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer hör av dig till oss på telefon 020-520 530.

Välkommen att konsultera oss

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som varit utsatta för brott är välkommen att konsultera oss. Stödcentrum för brottsutsatta erbjuder även studiebesök och föreläsningar om brottsutsatthet.

Vi är HBTQ-diplomerade

Alla som besöker Stödcentrum för brottsutsatta ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här