Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Det kan till exempel vara rån, misshandel, våldtäkt, stöld eller hot. Det kostar inget att besöka oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en brottsutsatt eller du som är vittne till ett brott är välkommen.

Vi är till för dig som:

  • Bor i Göteborg
  • Har råkat ut för någon typ av brott
  • Är vittne till ett brott
  • Är närstående till en brottsutsatt

Vi kan erbjuda:

  • Stöd- och krissamtal för att hjälpa dig att bearbeta brottshändelsen.

  • Information om rättsprocessen.

  • Stöd i samband med att någon i din närhet har drabbats av brott.


På vår mottagning arbetar socionomer och beteendevetare med erfarenhet av att möta brottsutsatta.


Vanligt om du blivit utsatt för brott

Om du blir utsatt för ett brott kan det väcka många olika tankar och känslor som kan vara svåra att hantera. Många gånger kanske du inte ens förstår varför du gör eller känner som du gör. Det kan vara väldigt olika från person till person. Vanligt är att känna rädsla, ilska, sorg, otrygghet och få problem med sömn, mat och svårt att koncentrera sig.

Unga brottsutsatta

Många unga är med om brott. Det kan vara en svår händelse som påverkar livet på olika sätt. Det kan dyka upp frågor som: Varför just jag? Ska jag anmäla eller inte? Vad händer i polisutredningen? Vad innebär en rättegång? Brottsoffermyndigheten har en webbplats där du kan läsa om dina rättigheter vid brott, Jag vill veta- Allt om dina rättigheter vid brott

Viktig information om skadestånd

Som brottsutsatt kan du ha rätt till ekonomisk ersättning, till exempel skadestånd eller brottsskadeersättning. Vänd dig till Brottsoffermyndigheten eller ditt försäkringsbolag om du vill veta mer.

Grupp för dig som har ett barn som utsatts för sexuella övergrepp

Har du ett barn eller en ungdom som har utsatts för ett sexuellt övergrepp? Vi erbjuder en föräldragrupp för dig. Vi vet att det kan vara bra att träffa andra föräldrar med liknande erfarenhet. I gruppen får du kunskap om hur ett sexuellt övergrepp kan påverka såväl den utsatte som familjen och nätverket.

Vi träffas vid sex tillfällen med olika teman. Du väljer själv hur mycket du vill dela med dig av om din erfarenhet och situation. Vi som håller i gruppen arbetar som kuratorer på Stödcentrum för brottsutsatta och är vana vid att möta både föräldrar, barn och unga som har erfarenhet av sexuella övergrepp. Det kostar inget att delta. Fika ingår.

 Kontakta oss om du vill veta mer: 020-520 530, brottsutsatta@socialcentrum.goteborg.se

Välkommen att konsultera oss

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med personer som varit utsatta för brott är välkommen att konsultera oss. Vi kan även erbjuda studiebesök och föreläsningar om brottsutsatthet.

Vi är HBTQ-diplomerade

Logotyp som visar att verksamheten är hbtq-diplomerad

Alla som besöker Stödcentrum för brottsutsatta ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är vi HBTQ-diplomerade av Västra Götalandsregionen. Läs mer om vad HBTQ-diplomeringen innebär här

Vi finns på instagram

Följ vårt instagramkonto för aktuella uppdateringar: @stodcentrum_brottsutsatta