Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Du vänder dig till Resursteam heder i din stadsdel om du eller någon du känner är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det går att vara anonym. Teamen är mobila och vi kan möta upp dig på lämplig plats.