Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig

Så arbetar Göteborgs Stad mot hedersrelaterat våld

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Hitta Resursteam heder

Du vänder dig till Resursteam heder i den del av staden där du bor om du eller någon du känner är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det går att vara anonym. Teamen är mobila och vi kan möta upp dig på lämplig plats.

Regionalt stödcentrum heder

Regionalt stödcentrum heder ger råd, stöd och information till alla personer oavsett ålder och kön som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vänder oss även till yrkesverksamma som behöver vägledning i att möta utsatta personer. Du kan vända dig till oss om du bor eller arbetar i någon av följande kommuner: Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Bor eller arbetar du inom Göteborg kan du även vända dig till Resursteam heder.