Stöd till anhöriga

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen. Anhörigstöd vänder sig till alla. Här hittar du exempel på stöd för både dig som är anhörig och personen som du stödjer.

Om stöd till anhöriga