Drogmissbruk

Du som är beroende av narkotika och andra droger eller missbrukar dem kan få hjälp och stöd att ta dig ur ditt missbruk, och skaffa dig en fungerande drogfri vardag. Du som är närstående till någon som använder droger kan också få hjälp.

Hitta stöd som passar just dig

Här nedan hittar du samlad information om alla verksamheter som du kan vända dig till. Du som anhörig eller närstående kan också vända dig till oss.

Järntorgsteamet

Järntorgsteamet var ett samverkansteam för dig med missbruk/beroende i kombination med psykiska besvär. Verksamheten har upphört. Du är istället välkommen att kontakta:
- Behandlingsgruppen centrum-väster för drogproblem
- Behandlingsgruppen nordost för drogproblem
- Behandlingsgruppen Hisingen för drogproblem

Du kan också kontakta socialkontoret i din stadsdel.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)