Missbruk

Här kan du som har problem med olika typer av missbruk och beroenden få information om vilken hjälp du kan få. Det kan handla om alkohol, droger eller spel om pengar, men också om andra typer av missbruk. Här finns också hjälp för dig som är anhörig.

Drogmissbruk

Du som är beroende av narkotika och andra droger eller missbrukar dem kan få hjälp och stöd att ta dig ur ditt missbruk, och skaffa dig en fungerande drogfri vardag. Du som är närstående till någon som använder droger kan också få hjälp.

Alkoholmissbruk

Att dricka för mycket och för ofta kan få negativa konsekvenser, och på sikt leda till missbruk och beroende. Här får du veta vart du kan vända dig för att få råd och stöd om du dricker för mycket.

Spelmissbruk

Är du över 18 år och har problem med ditt spelande om pengar? Då kan du vända dig till Spelberoendeteamet. Även du som är anhörig till någon som har ett spelmissbruk kan få hjälp. All rådgivning, behandling och stöd är gratis.

Övrigt missbruk

Sexmissbruk och köpberoende kan jämföras med andra beroenden - det blir viktigast i livet. Du som köper sexuella tjänster kan få hjälp för att komma vidare. Du som är närstående till någon med sådana problem kan också få råd och stöd.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen. Anhörigstöd vänder sig till alla. Här hittar du exempel på stöd för både dig som är anhörig och personen som du stödjer.