Ungdomstjänst

Du som är mellan 15 och 20 år och har begått ett brott kan av tingsrätten dömas till ungdomstjänst. Tingsrätten bestämmer hur många timmar du döms till. Påföljdens längd kan variera från 20 till 150 timmar

Ungdomstjänst innebär att du arbetar oavlönat på en arbetsplats. I ungdomstjänst ingår även några timmar samtal med din handläggare på Ungdomstjänst. Det krävs att du har förutsättningar att kunna utföra arbete.

Ungdomstjänst är en påföljd där du kan vara delaktig och få bra erfarenheter av arbetslivet genom att utföra arbetsuppgifter och ta ansvar. På arbetsplatsen får du en handledare som kan ge dig stöd och vägledning.

Ungdomstjänst tar emot ungdomar från hela Göteborgs stad. Vi hjälper och stödjer ungdomar att genomföra ungdomstjänsten och rekryterar arbetsplatser. Vi samarbetar med en ansvarig socialsekreterare, ungdomen, föräldrarna och arbetsplatsen. Vi samarbetar med ett stort antal arbetsplatser runt om i Göteborg som tar emot ungdomar som gör ungdomstjänst.

Vill din arbetsplats hjälpa till?

Är du intresserad av att hjälpa ungdomar genom att ta emot någon som dömts till ungdomstjänst på din arbetsplats kan du höra av dig till oss. Vi har regelbundet kontakt under hela tiden ungdomen utför ungdomstjänst och kommer också ut till arbetsplatsen för att se hur det fungerar. Som handledare får du ingen ekonomisk ersättning. 

Vi erbjuder introduktion och möjlighet att träffa andra handledare för att utbyta erfarenheter under trevliga former. Skulle det uppstå några problem under tiden en ungdom utför ungdomstjänst tar vi ansvar för att lösa situationen på bästa sätt.  Vi gör inga skriftliga avtal, vilket innebär att ni som arbetsplats kan avbryta arbetet när som helst.

Mer hjälp för familjer, barn och unga

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om vilken hjälp du kan få och vart du ska vända dig i en akut situation: Stöd till familj, barn och ungdom