Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar i din stadsdel

 • Angered

  Trygghetsvandringar är ett sätt att skapa en trygg, levande och trivsam närmiljö. Tillsammans ser vi på utemiljön i allmänhet, till exempel om lampor fungerar, om det finns ojämnheter i gång- och cykelbanor eller om det finns skymmande häckar. Det mesta kan vi åtgärda ganska snabbt medan annat ibland tar lite längre tid på grund av årstiden.

  Nedan kan du läsa mer om vilka som ansvarar för trygghetsvandringen i ditt bostadsområde.

  Angereds Centrum

  Bostads AB Poseidon

  Gårdsten

  Gårdstensbostäder

  Hjällbo

  Bostads AB Poseidon

  Lövgärdet

  Hyresgästföreningen

  Hammarkullen


  Rannebergen

  Bostadsbolaget

 • Askim-Frölunda-Högsbo

  I Askim-Frölunda-Högsbo gör vi trygghetsvandringar och nattvandringar vid behov. Det innebär att vi promenerar tillsammans i ett visst område och ser hur det ser ut. Under vandringarna tittar vi bland annat på hur utemiljön sköts, underhåll av lekplatser, belysning och ser vad som behöver åtgärdas. Vandringarna är ett bra sätt att få en dialog mellan dig som bor i området och de som arbetar för området. Förutom du som bor i området kan det till exempel vara personal från stadsdelsförvaltningen, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, polisen, fastighetsägare och lokala politiker.

  Har du frågor eller vill du gå en trygghetsvandring i ditt område? Kontakta stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo på telefon 031-365 00 00 eller e-post socialsydvast@socialsydvast.goteborg.se

 • Centrum

  Stadsdelsförvaltningen Centrum ordnar trygghetsvandringar i stadsdelen vid intresse. Oftast gör vi trygghetsvandringen tillsammans med lokala fastighetsägare, hyresvärdar och dig som bor i området. Även representanter från polisen, fackförvaltningar och föreningar deltar.

  Under vandringen samlar stadsdelen in synpunkter och dina upplevelser av området. Vi tar upp vad som behöver åtgärdas och vem som ansvarar för åtgärderna. Vi tittar bland annat på skötsel, underhåll, växtlighet och belysning. Vi vill även fånga upp olika gruppers otrygghet, exempelvis äldre, barn, kvinnor eller personer med funktionsvariation.

  Efteråt gör vi uppföljningar av vandringarna, för att se vad som har åtgärdats.

  I Centrum är det utvecklingsledare på Sektor samhälle och kultur som samordnar trygghetsvandringarna.

  Har du frågor eller vill ha mer information kan du nå Centrums stadsdelsförvaltning, Utvecklingsledare trygghet Emma Löwendahl, via telefon 031-365 70 44 eller e-post emma.lowendahl@centrum.goteborg.se

 • Lundby

  I Lundby ordnar vi trygghetsvandringar och nattvandringar vid behov. Här har du möjlighet att berätta om hur du trivs och vad du tycker om ditt område. Du kan även ge synpunkter på din närmiljö.

  Under vandringen tar vi upp vad som behöver åtgärdas och vem som ansvarar för åtgärderna. Vi tittar bland annat på skötsel, underhåll, buskar och belysning. Ibland kan vandringen ha ett tema så som till exempel trafik.

  Med olika mellanrum gör vi uppföljningar av tidigare vandringar, för att se vad som har åtgärdats.

  Har du frågor eller vill du gå en trygghetsvandring i ditt område?

  Kontakta Anders Torvaldsen på telefon: 031-3669059 eller e-post:  anders.torvaldsen@socialhisingen.goteborg.se

 • Majorna-Linné


 • Norra Hisingen

  I Norra Hisingen arrangerar vi trygghetsvandringar vid behov. Här har du möjlighet att berätta om hur du trivs i ditt område och ge synpunkter på din närmiljö. Under vandringen tar vi upp vad som behöver åtgärdas och vem som ansvarar för åtgärderna. Vi tittar bland annat på skötsel, underhåll, buskar och belysning.

  Förutom du som bor i området och personal från Norra Hisingens stadsdelsförvaltning, deltar bland annat polisen, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och lokala fastighetsägare.

  Med olika mellanrum gör vi uppföljningar av tidigare gjorda vandringar, för att se vad som har åtgärdats.

  Vid frågor och för mer information kan du kontakta Bengt Nilsen, utvecklingsledare samhällsplanering, på telefon 031-366 80 02 eller e-post bengt.nilsen@norrahisingen.goteborg.se.

 • Västra Göteborg

  En trygghetsvandring är en metod för att med flera ögon titta på ett område. Det är ett sätt att inventera vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Det är en enkel metod, där man promenerar tillsammans längs en förutbestämd slinga och ser hur det ser ut.

  Det kan vara en ungdomsgrupp, en hyresgästförening eller annan organisation som har funderat över tryggheten i sitt område. Det viktiga är att det är människor som bor och vistas i området som är med på vandringen - det är ju de som känner till området bäst. Trygghetsvandringen kan också ses som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor. Vi ordnar vandringar i Västra Göteborg då behov finns.

  Har du frågor eller vill ha mer information så kontakta stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg på telefonnummer 031-365 00 00 eller e-post socialsydvast@socialsydvast.goteborg.se

   

 • Västra Hisingen

  I Västra Hisingen arrangerar vi trygghetsvandringar kontinuerligt genom Bo Bra i Biskopsgården och Trygg i Västra Hisingen. På trygghetsvandringarna samlar stadsdelen in medborgarnas tankar och upplevelser om hur stadsdelen bör förbättras och utvecklas för att öka tryggheten.

  Vi tittar bland annat på belysning, nedskräpning, siktlinjer, gångvägar. Vi vill även fånga upp olika gruppers otrygghet, exempelvis äldre, barn eller kvinnor. Förutom du som bor i området och personal från Västra Hisingens stadsdelsförvaltning, kan bland annat polisen, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, fastighetsägare och föreningar delta i trygghetsvandringarna.

  Om du är intresserad av trygghetsvandringar i Biskopsgården, Länsmansgården, Svartedalen och Jättesten kontakta Carl Blixt, processledare Bo Bra i Biskopsgården. Telefon: 031-366 60 18, e-post: carl.blixt@vastrahisingen.goteborg.se

  Om du är intresserad av trygghetsvandringar i Torslanda kontakta Anna Lindeborg eller Lovisa Trell, Utvecklingsledare Trygg i Västra Hisingen. Telefon: 031-366 69 37 eller 031-366 62 99, e-post: anna.lindeborg@vastrahisingen.goteborg.se eller lovisa.trell@vastrahisingen.goteborg.se

 • Örgryte-Härlanda

  Om du är intresserad av trygghetsvandringar i stadsdelen kan du kontakta orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se

 • Östra Göteborg

  I Östra Göteborg hålls varje vecka föreningsvandringar på kvällstid. På tisdagar och torsdagar vandrar en grupp på cirka fyra personer, på fredagar och lördagar vandrar uppemot 25 personer uppdelade i fyra grupper i olika områden i stadsdelen. Vilka områden som väljs ut beror på den aktuella lägesbilden.

  Genom att vara goda, vuxna förebilder förebygger föreningsvandrarna oroligheter bland de ungdomar som vistas ute på kvällarna. Utöver detta skrivs efter utförd vandring rapporter om de saker som behöver åtgärdas, som trasiga staket och lampor etc. Åtgärdsförslagen skickas sedan vidare till berörd part, till exempel en förvaltning eller fastighetsvärd.

  Vill du veta mer om trygghetsarbetet i Östra Göteborg? Kontakta trygghetssamordnaren Maria Bolander på maria.bolander@ostra.goteborg.se eller 031-365 33 40.

  Vill du veta mer eller delta i föreningsvandringarna? Kontakta Elin Jagteg på elin.jageteg@ostra.goteborg.se eller 031-365 41 20.