Trygg i Göteborg

Trygghet är viktigt för att du ska känna dig säker och trivas i din vardag. För att öka tryggheten och minska brottsligheten arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas Trygg i Göteborg.

Här kan du läsa vad Göteborgs Stad och polisen gör för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Göteborg. Arbetet utgår från en modell som kallas Trygg i Göteborg.

Vad tycker du skapar otrygghet?

Finns det något som gör att du känner dig otrygg där du bor? Det kan till exempel vara klotter, nedskräpning eller mörka platser, men också droghandel eller annan kriminalitet.

När Göteborgs Stad och polisen arbetar utifrån modellen Trygg i Göteborg vill vi ta reda på vad du som bor i området tycker skapar otrygghet. Vi vill också veta vad som gör att du känner dig trygg.

Vi använder två sätt för att ta reda på vad du tycker: möten med dig som medborgare och trygghetsundersökningar.

Vi frågar dig

Ofta bjuder stadsdelsförvaltningen och polisen in till ett möte där du får berätta om problem du tycker finns i området. Ibland får du också tycka till om olika förslag tillsammans med andra som bor i området.

Trygghetsundersökningar ger fakta

Flera stadsdelsförvaltningar gör också trygghetsundersökningar tillsammans med polisen. De som inte gör det samlar statistik och fakta om brott och trygghet från andra undersökningar.

I en trygghetsundersökning får du svara på frågor om trygghet och brottslighet.

Exempel på frågor är:

 • Hur trygg känner du dig i området där du bor?
 • Har du varit utsatt för något brott senaste året?
 • Tycker du att problem i området tas på allvar av stadsdelsförvaltningen och polisen?

Det här gör Göteborgs Stad och polisen tillsammans

När Göteborgs Stad och polisen fått svar från de boende i området går vi vidare med arbetet.

Analyserar situationen

Vilka problem upplever boende, stadsdelsförvaltningen och polisen att det finns? Är det något problem som ökat eller minskat?

Med en gemensam analys kan vi göra åtgärder tillsammans. Då blir arbetet mer effektivt. Eftersom problemen skiljer sig mellan stadsdelarna i Göteborg är analysen viktig.

Tar fram lokala åtgärder

I varje stadsdel tar stadsdelsförvaltningen och polisen fram en åtgärdsplan tillsammans.

Exempel på åtgärder kan vara:

 • Fler fältarbetare ute på kvällarna.
 • Flera trygghetsvandringar i området.
 • Större fokus på alkohol- och drogpåverkade personer.
 • Fler poliser på vissa platser.
 • Mer arbete mot störande mopedåkning.

Prioriterar

Nya problem kan dyka upp i ett område – medan andra minskar. Därför uppdaterar stadsdelsförvaltningen och polisen åtgärdsplanen vid behov. Då gör vi en ny analys och prioriterar tillsammans.

Vad görs i min stadsdel?

Här hittar du mer information om det lokala trygghetsarbetet i stadsdelarna:

Trygg i Angered

Trygg i Askim-Frölunda-Högsbo

Trygg i Centrum

Trygg i Lundby

Trygg i Majorna-Linné

Trygg i Norra Hisingen

Trygg i Västra Göteborg

Trygg i Västra Hisingen

Trygg i Örgryte-Härlanda

Trygg i Östra Göteborg

Medborgarlöfte till boende

Polisen tecknar något som kallas medborgarlöfte. Där lovar polisen att göra olika aktiviteter som ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Stadsdelsförvaltningen stöttar också medborgarlöftena.

På polisens webbsida kan du läsa mer om vilket medborgarlöfte som finns där du bor.

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

Medborgarlöfte Angered

Medborgarlöfte Askim-Frölunda-Högsbo

Medborgarlöfte Centrum

Medborgarlöfte Majorna-Linné

Medborgarlöfte Norra Hisingen

Medborgarlöfte Lundby

Medborgarlöfte Västra Göteborg

Medborgarlöfte Västra Hisingen

Medborgarlöfte Örgryte-Härlanda

Medborgarlöfte Östra Göteborg

FAKTA: Trygg i Göteborg

Arbetsmodellen Trygg i Göteborg består av sex olika steg. Göteborgs Stad och polisen arbetar nära tillsammans i alla steg. Målet är att tryggheten ska öka och brottsligheten minska.

 1. Lägesbild. Stadsdelsförvaltningen och polisen tittar tillsammans på vilka problem som finns i området. Vi tar också reda på vad de boende tycker, genom till exempel trygghetsundersökningar.
 2. Problembild. Orsaken till problemen analyseras noga.
 3. Syfte och mål. Stadsdelsförvaltningen och polisen bestämmer gemensamt syfte och mål.
 4. Metod, resurs och organisation. Stadsdelsförvaltningen och polisen bestämmer gemensamt metod för arbetet. Vi tittar också på vilka resurser som finns och hur arbetet ska organiseras.
 5. Aktivitet och åtgärd. Stadsdelsförvaltningen och polisen bestämmer gemensamt vilka aktiviteter som ska göras. Det kan till exempel handla om fler fältarbetare, bättre klottersanering eller fler poliser utomhus på kvällarna. Andra exempel kan vara mer förebyggande arbete mot missbruk och våld i nära relationer.
 6. Uppföljning.

Överenskommelse för bättre samarbete

För att Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg ska samarbeta så bra som möjligt tecknas en överenskommelse mellan de båda. I november 2018 förnyades överenskommelsen:

Överenskommelse mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg.

I överenskommelsen står det att modellen Trygg i Göteborgs ska användas för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Det står också hur arbetet ska organiseras.

Programmet Dialog och samarbete styr arbetet

I Göteborgs Stad finns ett program som styr det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2014.

Här kan du läsa programmet: Dialog och samarbete - ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

I programmet hittar du de tio områden som arbetet ska utgå ifrån:

 1. Barns och ungas uppväxt
 2. Livsvillkor
 3. Där människor möts – om samspelet mellan människor och fysisk miljö
 4. Lokalt engagemang
 5. Risker för att utveckla kriminalitet
 6. Alkohol, narkotika, dopning och tobak
 7. Otrygghet och utsatthet för brott
 8. Organisatoriskt samarbete och partnerskap
 9. Gemensamt lärande
 10. Göteborgs Stad

Du kan också läsa en kortversion av programmet i en broschyr om Dialog och samarbete.

Filer och dokument