Trygg i Göteborg

Trygghet är viktigt för att du ska känna dig säker och trivas i din vardag. För att öka tryggheten och minska brottsligheten arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas Trygg i Göteborg.

Här kan du läsa vad Göteborgs Stad och polisen gör för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Göteborg. Arbetet utgår från en modell som kallas Trygg i Göteborg.

Vad tycker du skapar otrygghet?

Finns det något som gör att du känner dig otrygg där du bor? Det kan till exempel vara klotter, nedskräpning eller mörka platser, men också droghandel eller annan kriminalitet.

När Göteborgs Stad och polisen arbetar utifrån modellen Trygg i Göteborg vill vi ta reda på vad du som bor i området tycker skapar otrygghet. Vi vill också veta vad som gör att du känner dig trygg.

Vi använder två sätt för att ta reda på vad du tycker: möten med dig som medborgare och trygghetsundersökningar.

Vi frågar dig

Ofta bjuder socialförvaltningen (Centrum, Hisingen, Nordost eller Sydväst) och polisen in till ett möte där du får berätta om problem du tycker finns i området. Ibland får du också tycka till om olika förslag tillsammans med andra som bor i området.

Det här gör Göteborgs Stad och polisen tillsammans

När Göteborgs Stad och polisen fått svar från de boende i området går vi vidare med arbetet.

Analyserar situationen

Vilka problem upplever boende, socialförvaltningen och polisen att det finns? Är det något problem som ökat eller minskat?

Med en gemensam analys kan vi göra åtgärder tillsammans. Då blir arbetet mer effektivt. Eftersom problemen skiljer sig mellan stadsdelarna i Göteborg är analysen viktig.

Tar fram lokala åtgärder

I varje stadsområde tar socialförvaltningen och polisen fram en åtgärdsplan tillsammans.

Exempel på åtgärder kan vara:

  • Fler fältarbetare ute på kvällarna.
  • Flera trygghetsvandringar i området.
  • Större fokus på alkohol- och drogpåverkade personer.
  • Fler poliser på vissa platser.
  • Mer arbete mot störande mopedåkning.

Prioriterar

Nya problem kan dyka upp i ett område – medan andra minskar. Därför uppdaterar socialförvaltningen och polisen åtgärdsplanen vid behov. Då gör vi en ny analys och prioriterar tillsammans.

Vad görs i mitt stadsområde?

Här hittar du mer information om det lokala trygghetsarbetet:

Stadsområde Centrum

Trygg i Centrum

Stadsområde Hisingen

Trygg i Lundby

Trygg i Norra Hisingen

Trygg i Västra Hisingen

Stadsområde Nordost

Trygg i Nordost

Stadsområde Sydväst

Trygg i Sydväst 

Medborgarlöfte till boende

Polisen tecknar något som kallas medborgarlöfte. Där lovar polisen att göra olika aktiviteter som ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Socialförvaltningarna i Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst stöttar också medborgarlöftena.

På polisens webbsida kan du läsa mer om vilket medborgarlöfte som finns där du bor.

I vilket stadsområde ligger gatan?

Överenskommelse för bättre samarbete

För att Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg ska samarbeta så bra som möjligt tecknas en överenskommelse mellan de båda. I november 2018 förnyades överenskommelsen: 

Överenskommelse mellan Göteborgs Stad och polisområde Storgöteborg. 

I överenskommelsen står det att modellen Trygg i Göteborgs ska användas för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden. Det står också hur arbetet ska organiseras.

Filer och dokument