Stöd vid avhopp från kriminella gäng

Göteborgs Stad och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet stödjer dig som vill lämna en kriminell gruppering och börja om i livet.

Vill du eller känner du någon som vill hoppa av en kriminell gruppering?

Det kan vara svårt att ta sig ur kriminella grupperingar utan stöd. I Göteborg kan du som vill hoppa av få hjälp genom att kontakta ”avhoppartelefonen”. Det kan vara enkla frågor och allmänna råd eller en start på en större insats.

Avhoppartelefonen: 020-50 80 80

Vi försöker att svara vardagar mellan kl 9-15. Övrig tid finns en telefonsvarare som vi lyssnar av varje arbetsdag.

För allmänna råd och information kan du vara anonym

Vid eventuell insats måste vi veta mer om dig och få ditt samtycke till att arbeta tillsammans med andra myndigheter, se nedan. Den informationen kommer dock inte att bli offentlig och den kommer bara hanteras av ett fåtal särskilt utsedda personer.

Har du bara allmänna frågor kan du också skicka e-post till oss på kunskapscentrum@stadshuset.goteborg.se.

Observera att e-post är ett osäkert kommunikationssätt och att e-post kan komma att begäras ut som allmän handling. Använd alltså inte e-post till känslig information!

Resultat

Under hösten 2017 och våren 2018 gjorde stadsledningskontoret en uppföljning av avhopparverksamheten under åren 2011-2016. Rapporten visar att mellan 2011-2016 sökte 94 personer hjälp och 73 personer fullföljde också sina respektive insatser. Av dessa 73 personer tillhör 48 personer inte längre någon kriminell gruppering. 30 personer har inte dömts för något brott eller förseelse.

När är ett avhopp lyckat?

Studier visar att det är först efter fem till åtta år som man kan se om ett avhopp är lyckat och om en förändrad livsstil är bestående. Det är alltså först efter denna tid som det är meningsfullt att följa upp avhopp. Det är socialtjänsten i respektive stadsområde som ansvarar för arbetet med avhoppare och uppföljning.

Vi arbetar tillsammans med andra myndigheter

För att lyckas i arbetet mot organiserad brottslighet och i arbetet med avhoppare, jobbar vi tillsammans med en rad olika myndigheter och organisationer.

Den 18 juni 2008 beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att inrätta ett kunskapscentrum mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

Den 8 maj 2013 beslutade kommunstyrelsen om att anta riktlinjer för avhopparverksamheten i Göteborg. Den 22 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen om att anta ny riktlinje och policy för Göteborgs Stads gemensamma arbete med avhoppare. Den 11 juni 2019 beslutade även kommunfullmäktige att anta den nya riktlinjen och policyn. Riktlinje och policy trädde i kraft den 1 december 2019

Filer och dokument