Socialsekreterare i samverkan med Polismyndigheten

Socialsekreterarnas roll är att arbeta tillsammans med polisen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp unga som varit inblandade i kriminalitet och missbruk eller som befinner sig i riskzonen. Vi arbetar med polisen på fältet och tillsammans med deras utredare. Vi träffar också unga som är anhållna eller häktade.

Det här arbetar socialsekreterarna med

Vi arbetar med att:

  • vara en snabb länk för de ungdomar och unga vuxna vi möter till socialtjänsten i deras stadsdel
  • ge kris- och motivationssamtal till personer som polisen gripit och som är misstänkta för brott samt till deras anhöriga
  • informera om och slussa till behandlingsinsatser gällande missbruk, medling samt brottsutsatthet.

Vi arbetar även med polisen i ärenden där det förekommer våld i nära relation. Vi söker upp de föräldrar som är anhållna och häktade och kontaktar våldsutsatta vuxna.

Socialsekreterare i samverkan med polis

Vi arbetar tillsammans med polisen ute på fältet, vid till exempel narkotikainsatser. På så sätt finns vi med direkt när ett brott begås, och kan sedan följa med under hela utredningen.

Meningen med vårt arbete är att få en snabb reaktion från socialtjänsten efter att ungdomar varit inblandade i kriminalitet. På så sätt kan vi fånga upp ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer i ett tidigt skede.

Vi finns också med vid förhör, hämtningar till förhör och vid husrannsakningar. Även här är syftet att samla information som överlämnas till stadsdelarnas socialtjänst. Vi ger information om och slussar till annat stöd.

Socialsekreterare vid polisens utredningsjour, Kriminalvårdens anhållningsavdelning och häkte

Vid polisens utredningsjour, Kriminalvårdens anhållningsavdelning och häkte i Göteborg arbetar vi genom att själva söka upp anhållna och häktade personer. Vår roll är att vara en länk mellan den anhållne eller häktade och socialtjänsten, frivårdsmyndigheten med flera.

Mer hjälp för familjer, barn och unga

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om vilken hjälp du kan få och vart du ska vända dig i en akut situation: Stöd till familj, barn och ungdom