Sociala insatsgrupper

Är du ung och vill sluta begå brott? Du kan få hjälp genom sociala insatsgrupper. Flera myndigheter samarbetar för att kriminaliteten inte ska bli en del av ditt liv.

Sociala insatsgrupper är för dig mellan 18 och 25 år. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. Även du som är orolig för en anhörig eller vän kan kontakta oss.

Stöd genom sociala insatsgrupper

Genom sociala insatsgrupper får du kontakt med en samordnare som guidar dig att göra en förändring i ditt liv. Vi tittar på flera områden i ditt liv samtidigt. Det kan till exempel handla om sysselsättning, studier eller om att få ett drogfritt liv.

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att arbetet med sociala insatsgrupper ska fungera behöver du godkänna att sekretessen bryts mellan myndigheterna. Då kan de prata öppet om din situation och hjälpa dig bättre. Samarbetet går också snabbare.

Polisen är med i samarbetet

Polisen är med i sociala insatsgrupper. När du blivit gripen, anhållen eller häktad för ett brott träffar du polisen. Där kan ofta arbetet mot ett nytt liv utan kriminalitet börja. Polisen kan hjälpa dig med de första kontakterna.

Sociala insatsgrupper – så fungerar det

I sociala insatsgrupper samarbetar flera myndigheter. Det kan till exempel handla om Arbetsförmedlingen, psykiatrin eller vuxenutbildningen. Socialtjänsten ansvarar för samarbetet och kontaktar de som behöver vara med.

Målet är att hjälpa dig som är ung vuxen att inte utveckla en kriminell livsstil. 

För yngre barn och unga som riskerar hamna i kriminalitet

Yngre barn och ungdomar, 12-18 år, i riskzon för kriminalitet eller droger kan få stöd genom skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan (SSPF).

Avhopparverksamhet – för dig som vill lämna ett kriminellt gäng

Du som vill lämna ett kriminellt gäng kan få stöd i att lämna gänget eller nätverket: Stöd vid avhopp från kriminella gäng.

För dig som jobbar i Göteborgs Stad

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för att samordna Göteborgs Stads arbete med SSPF. Du som jobbar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i arbetet kan kontakta Anette Hillskär Malmfors.

Telefon: 031-367 9862

E-post: anette.hillskar.malmfors@socialcentrum.goteborg.se