Stöd vid kriminalitet och brott

Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Att begå brott som ung

När du fyller 15 år blir du straffmyndig, men polisen kan ingripa även när du är yngre och begår en brottslig handling. När du är straffmyndig kan du dömas till böter, vård inom socialtjänsten eller ungdomstjänst. När du fyllt 18 år kan du också dömas till vuxenpåföljder inom kriminalvården.  Döms du till ungdomstjänst innebär det att du får arbeta utan lön mellan 20 och 150 timmar.
Läs mer om ungdomstjänst

Vill du sluta begå brott?

Du kan få hjälp genom sociala insatsgrupper. Flera myndigheter samarbetar för att kriminaliteten inte ska bli en del av ditt liv.
Läs mer om sociala insatsgrupper

Att bli utsatt för brott

Att utsättas för ett brott, som till exempel att någon slår dig, hotar dig eller stjäl något från dig, är alltid jobbigt. Man hamnar i en oväntad situation där man måste tänka på sånt som anmälan, försäkring och vittnesmål, och kanske kommer i kontakt med polisen och andra myndigheter. Upplevelsen av brottet kan påverka mycket, bland annat ens känslor. 

Man ska anmäla brottet till polisen. Det är viktigt för att den eller de som utsatt en ska kunna dömas. Men också för sin egen skull. Genom att man gör en anmälan kan det bli lättare att känna att man inte har någon skuld själv. Anmälan behövs också för att man ska kunna få hjälp och stöd, till exempel någon att prata med och kanske ekonomisk ersättning, alltså pengar.

För att få hjälp kontakta

Socialkontoret i din stadsdel

En del av de verksamheter som finns är gemensamma för staden och en del är till för de som bor i en viss stadsdel. Kontakta socialkontoret i din stadsdel för att få reda på vilken hjälp som finns där du bor. 

Stödcentrum

Stödcentrum för brottsutsatta finns till för dig som bor i Göteborg och som har blivit utsatt för brott. Det kostar inget att kontakta stödcentrum, personalen har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Även du som är anhörig till någon som har utsatts för brott eller som bevittnat brott kan kontakta Stödcentrum för brottsutsatta.

Medling

Medling är en frivillig verksamhet för dig som varit med om en brottshändelse eller en konflikt. Det är både för dig som har blivit utsatt för brott och för dig som har begått ett brott. Du kan då få prata om det som hände med de som varit inblandade i brottet eller konflikten.
Läs mer om medling

Nätverkslaget

Nätverkslaget samlar viktiga personer för dig till ett eller flera nätverksmöten. På mötena pratar man tillsammans om olika lösningar och förslag som kan hjälpa dig och din familj. Du själv eller någon anhörig kan kontakta Nätverkslaget.

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten i Göteborg samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar. Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger.
Läs mer om Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

Stöd till dig på stan

Fältgrupperna i Göteborg arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete bland ungdomar. Fältgrupperna finns där ungdomarna vistas och samtalar med dem och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö för dem. Fältsekreterarna eller fältarna, som vi kallas, besöker skolor, fritidsgårdar och andra samlingsplatser och är ute på eftermiddagar, kvällar och helger där ungdomarna är. 

Är du som anhörig orolig för någon ung kan du kontakta oss. Vi arbetar också med att möta föräldrar och samarbetar med socialtjänst och polis. Vi har tystnadsplikt. Vi har också anmälningsskyldighet, så om vi får veta något som gör att vi känner oro över en ungdoms välbefinnande som till exempel missbruk, brottslighet eller brister i omsorgen hemma måste vi anmäla det till socialtjänsten.
Hitta fältgrupper


Min förälder sitter i fängelse 

Enligt Kriminalvården är det runt 30 000 barn och unga i Sverige har en förälder som sitter antingen i fängelse, häkte eller på frivården. Har du en förälder som sitter i fängelse kan det vara skönt att prata eller skriva med någon som är i samma situation. På Kriminalvårdens barnsidor kan du läsa om andra barn och ungas berättelser och tankar. Du kan dela med dig av din berättelse och läsa om hur en dag i fängelset ser ut.

Läs mer på Kriminalvårdens barnsidor

Alla har tystnadsplikt

De som jobbar i dessa verksamheter har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata om dig med någon utan din tillåtelse. De har också anmälningsskyldighet som innebär att de enligt lag måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva stöd och/eller skydd.