Missbruk, våld och brott

Har du ett missbruk eller har du blivit utsatt för våld eller brott? Här finns information om vart du kan vända dig för att få stöd eller skydd. Även du som är anhörig kan få stöd och hjälp. Här kan du också läsa om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Göteborg.