Tolk vid myndighetskontakter

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakten med myndigheter. Det kan vara på dina barns förskola eller vid besök på arbetsförmedlingen.

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd i kontakten med exempelvis sjukvården, skolan, socialtjänsten eller andra myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.

Tolkförmedling Väst har tolkar och översättare som tillsammans behärskar de flesta språk i världen. Alla tolkar och översättare har tystnadsplikt, det betyder att de får inte lämna ut uppgifter om dig till någon annan.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Tulkki