Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.

Du kan besöka oss på medborgarkontoren för att få information om olika verksamheter i Göteborgs Stad. Till exempel om förskola, skola och äldreomsorg. Vi svarar även på föreningsfrågor, konsumentfrågor eller boendefrågor. Du kan också läsa handlingar och protokoll eller lämna synpunkter och klagomål på stadens verksamheter.

Informations- och medborgarkontor på flera språk

På informationskontoret kan du få hjälp med praktiska frågor på ditt eget språk. Du som är ny i Sverige kan få hjälp med information och rådgivning på arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja på informationskontoret.
Vi är en del av Integrationscentrum Göteborg.

Telefon
031-367 91 00
Telefontider
Telefontider Informationskontoret från 18/10r: Måndag: 8.30-10
Tisdag: 8.30-10
Fredag: 8.30-10 TELEFON: 031-367 91 00
Besöksadress
Andra Långgatan 19
Öppettider
Besökstider/ Öppettider Informationskontoret från 18 oktober:

Måndag:10-12, 13-16
Tisdag: 10-12, 13-16
Onsdag: 13-16
Torsdag: 13-16
Fredag: 10-12

Integrationscentrum återgår till att ge undervisning på plats efter att restriktioner lyfts

Den 29 september togs de flesta corona-restriktioner bort. Det betyder inte att corona är borta.
Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat undervisningen och våra andra insatser för att kunna genomföras fysiskt på plats från oktober.

Det är fortsatt av största vikt att vi alla tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning av covid-19. Kom ihåg att följande gäller när du är hos oss på Integrationscentrum:
- Undvik trängsel och håll avstånd när det är möjligt
- Tvätta händerna noga och ofta och använd handsprit där vi ställt fram det
- Stanna hemma vid (förkylnings-)symtom eller känner dig sjuk och testa dig
- Följ rekommendationerna som gäller efter resor utomlands.

Har du frågor om detta? Kontakta din kursledare eller vårt kansli, telefon 031-367 91 50.
Postadress
Box 5293
402 25 Göteborg
Kontakt
Rino Johansson, enhetschef
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation