Ny i Sverige

Här finns praktisk information för dig som är ny i Sverige och Göteborg.

Anmälan till förskola och förskoleklass

Förskola

Förskolan finns för barn som är 1-5 år. I Sverige går de flesta barn i förskolan. Det är en viktig verksamhet både för barnets utveckling och för att ge föräldrar möjlighet att arbeta eller studera.

Alla barn mellan 1-5 år kan ansöka om en plats på förskola. För dem som arbetar, studerar eller är arbetssökande erbjuds plats utifrån föräldrarnas sysselsättning. Är barnet mellan 3-5 år har man rätt till förskola 15 timmar per vecka, även om du som förälder inte arbetar eller studerar.

För att få en förskoleplats måste du ansöka. Det kan ta upp till fyra månader innan ditt barn får en plats. Det är därför viktigt att ansöka om en plats i god tid.

När du får en plats på förskolan skickas ett brev hem till dig. Det är viktigt att din postadress är aktuell, och att du meddelar oss om du gör en adressändring. När du fått ett brev med erbjudande om plats, måste du tacka ja till platsen genom att skicka in ett svarsbrev. Om du inte gör det, förlorar barnet platsen och anmälan stryks. När ni har fått en plats får ni ett placeringsbeslut och förskolan kommer att kontakta er för inskolning.

Grundskola

I grundskolan går barn som är 6 - 16 år.

Den svenska grundskolan är avgiftsfri för alla barn. I Sverige har vi skolplikt som innebär att elever i en viss ålder måste gå i skola. Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Barn som är asylsökande har rätt att gå i grundskolan, men har inte skolplikt.

Förskoleklassen riktar sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år. I förskoleklassen går barnet ett år och det är en mjuk övergång inför barnens kommande skolgång.

Till Mottagningsenheten kommer alla nyanlända grundskoleelever i Göteborgs Stad för en inledande bedömning. Här arbetar pedagoger som kartlägger elevernas språkkunskaper, skolbakgrund, intressen och förmågor. Vi har också undervisande lärare som erbjuder introduktionsundervisning där eleverna introduceras till språket, skolan och samhället i Sverige under två veckor. Även nyanlända föräldrar erbjuds ett introduktionstillfälle med information om skolan och samhället i Sverige.

Är du ny i landet och har ett barn i grundskoleålder? Kontakta mottagningsenheten@grundskola.goteborg.se så bokar vi in en tid för dig och ditt barn så snart som möjligt. Vi hjälper er att fylla i en skolansökan.

Gymnasieskolan i Sverige

I Sverige är gymnasieskolan frivillig, men nästan alla går i gymnasieskolan. Nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt har rätt att börja i gymnasieskolan fram till hösten de fyller 20 år, asylsökande ungdomar har rätt att börja i gymnasieskolan fram till det att de fyller 18 år.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om hur gymnasieskolan i Sverige fungerar

Språkintroduktion

Språkintroduktion är gymnasieskola för nyanlända ungdomar som inte kan tillräckligt mycket svenska för att kunna börja i en svensk gymnasieklass. På språkintroduktion lär du dig det svenska språket men du får också läsa andra ämnen samt lära dig mer om det svenska samhället

Om du är ny i Sverige och vill börja läsa på gymnasieskolan, ring till Språkslussen på center för Språkintroduktion för mer information om rätt till utbildningsplats och för få en tid för att göra ett språktest. Därefter placeras du på någon av våra gymnasieskolor för att läsa språkintroduktion. 

Kontakta Center för Språkintroduktion för att börja på språkintroduktion

Center för Språkintroduktion
telefon: 072-855 31 68
e-post: slussencsp@educ.goteborg.se

Har du fyllt 18 år?

Alla nyanlända ungdomar mellan 16 och 18 år får börja i skolan och läsa språkintroduktion. Om du som asylsökande har påbörjat dina gymnasiestudier innan du fyller 18 år, får du fortsätta att studera även efter 18-årsdagen. Därför är det viktigt att börja skolan så fort som möjligt.

SFI – utbildning i Svenska för invandrare

Genom SFI får du grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda dator som hjälpmedel i språkinlärningen. Efter avslutad kurs får du betyg. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. All undervisning är kostnadsfri. 

På Skolverkets webbsida kan du läsa mer om svenska för invandrare

Du får studera sfi i Göteborgs Stad:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år,
 • om du är folkbokförd i Göteborg,
 • om du har ett svenskt fullständigt personnummer,
 • om du inte har svenska som modersmål.

Läs sfi i Göteborg

Etableringsenheten

Etableringsenheten vänder sig till dig som är nyanländ flykting i Göteborg och som fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren.

På etableringsenheten ser vi till att du får det stöd som du är berättigad till när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande.

Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige. Du får lära dig om hur det är att leva, bo och arbeta i Sverige, hur sjukvården fungerar och vad lagen säger. Utbildningen är på ditt eget språk.

Anmäl dig till kurs i samhällsorientering

Du kan ringa, skicka e-post eller fylla i ett elektroniskt formulär på svenska för att anmäla dig till kursen i samhällsorientering på Integrationscentrum Göteborg.

Anmälningsformulär på webben

Informationskontor på flera språk

På Integrationscentrums informationskontor kan du få hjälp med praktiska frågor på arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja.

Du kan till exempel få hjälp med att översätta blanketter, hitta till olika myndigheter samt få råd i olika frågor.

 • Du behöver inte boka tid för att komma till informationskontoret.
 • Det går också bra att ringa och prata med Informationskontoret på olika språk.

Kontaktuppgifter till informationskontoret

Medborgarkontor

Kontaktcenter

Föreningar och bibliotek

Bibliotek

Biblioteken i Göteborg är öppna för alla. Här kan du bland annat låna böcker, tidningar, film, musik och tv-spel. Mycket av detta finns på olika språk. Biblioteken har också datorer med internet, där du till exempel kan läsa tidningar från hela världen.

Alla bibliotek har barnavdelningar med böcker och leksaker för små barn. Du kan även gå på språkträffar och träna på att prata svenska. Allt är gratis. Det enda du behöver är ett bibliotekskort, som du skaffar på biblioteket.

Biblioteken i Göteborg

Föreningar

I Göteborg finns många olika föreningar. En förening startar oftast kring ett intresse, som till exempel musikföreningar, etniska föreningar, politiska föreningar eller kulturföreningar. Flest föreningar hittar du bland idrottsföreningarna. I en idrottsförening tränar och tävlar man tillsammans för att må bra, lära sig mer om och bli bättre på just den idrotten. Att vara med i en förening är ett bra tillfälle att träffa andra med liknande intresse och få nya vänner.

Vill du röra dig på dig och må bra kan du också besöka någon av Göteborgs motionsspår, gym, simhallar eller ishallar.

Motionsspår, gym, simhallar och ishallar

Migrationsverket

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

På Migrationsverket kan du få hjälp med:

 • förlängning av uppehållstillstånd
 • registrera din uppehållsrätt
 • svenskt medborgarskap
 • resedokument
 • främlingspass
 • förlängt besökstillstånd

Kontaktuppgifter till Migrationsverket Göteborg/Mölndal

Folkbokföring

När du har fått ditt uppehållstillstånd eller om du har uppehållsrätt, är det viktigt att du registrerar dig i folkbokföringen. Det gäller både vuxna och barn. När du är folkbokförd får du ett personnummer. Många rättigheter och skyldigheter i Sverige beror på om du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Du måste till exempel vara folkbokförd i Göteborg för att få börja studera SFI (Svenska för invandrare).

Du registrerar dig i folkbokföringen genom att gå till Skatteverket. Du behöver ta med pass och dokument som visar att du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Om du har barn och har födelsebevis på dem, ska du ta med det också.

Du ska vara folkbokförd i bostaden du bor i. Om du flyttar till en annan adress ska du anmäla det till Skatteverket.

Läs mer om att flytta till Sverige på Skatteverkets webbsida

Kontaktuppgifter till Skatteverket 

Legitimation

Du behöver svensk legitimation för att bevisa vem du är, till exempel på ett bankkontor och vid läkarbesök. I legitimationen finns ditt svenska personnummer med. Legitimationen kan vara ett svenskt körkort eller ett ID-kort.

För att Skatteverket ska kunna ge dig ett ID-kort måste du:

 • vara folkbokförd i Sverige
 • ha fyllt 13 år
 • besöka ett av Skatteverkets kontor som utfärdar id-kort
 • ha betalat ansökningsavgift innan du besöker kontoret
 • kunna styrka din identitet, det vill säga visa vem du är
 • ha din vårdnadshavares godkännande om du inte fyllt 18 år

Du hittar mer information om ID-kort på Skatteverkets webbsida

Kontaktuppgifter till Skatteverket Göteborg

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan du få information om lediga arbeten. Om du är arbetslös kan du få råd om hur du söker arbete och praktikplats. Du kan också få hjälp med yrkesvägledning. 

Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering
Stampgatan 14, plan 4.
Tel: 0771-60 00 00

Här hittar du mer information om arbete och utbildning

Information om Sverige

informationssverige.se

sverige.se