Ny i Sverige

Här finns praktisk information för dig som är ny i Sverige och Göteborg.

Anmälan till förskola och förskoleklass

Förskola

Förskolan finns för barn som är 1-5 år. I Sverige går de flesta barn i förskolan. Det är en viktig verksamhet både för barnets utveckling och för att ge föräldrar möjlighet att arbeta eller studera.

Såväl asylsökande barn som barn som har uppehållstillstånd, har rätt till en plats i förskolan 15 timmar per vecka. Även om du som asylsökande förälder inte arbetar eller studerar, är det viktigt för barnet att få den stimulans förskolan erbjuder.

För att få en förskoleplats måste du ansöka. Det kan ta upp till fyra månader innan ditt barn får en plats. Det är viktigt att ansöka om en plats så snart som möjligt. När du får en plats på förskolan skickas ett brev hem till dig och därför är det viktigt att du meddelar eventuell adressändring. När du fått ett brev med bekräftelse på att ditt barn fått en plats i förskolan, måste du tacka ja till platsen genom att skicka in ett svarsbrev. Om du inte gör det, förlorar barnet platsen och anmälan stryks.

Så fungerar förskolan

Ansök till förskola och familjedaghem

Förskoleklass

Förskoleklassen riktar sig till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år. I förskoleklassen går barnet ett år och det är en mjuk övergång inför barnens kommande skolgång.

De flesta barn i Sverige går i förskoleklass och det är avgiftsfritt att ha sitt barn i förskoleklass.

Såväl asylsökande barn som barn som har uppehållstillstånd har rätt till en plats i förskoleklass.

Ansök till förskoleklass

Läs mer om den svenska skolan på Skolverkets webbsida – finns på olika språk

Grundskola

I grundskolan går barn som är 7-16 år

Den svenska grundskolan är avgiftsfri för alla barn. Barn som är asylsökande har rätt att gå i grundskolan, men har inte skolplikt. Barn som har uppehållstillstånd i Sverige har skolplikt, vilket betyder att barnet måste gå i skolan alla dagar och delta i all undervisning.

I Sverige har föräldrar rätt att välja skola för sitt barn. Det innebär att du som förälder kan kontakta vilken skola du vill, kommunal eller fristående, och ditt barn ska erbjudas plats på den om det finns plats. Det finns alltid en garanterad plats för ditt barn i en kommunal skola nära hemmet.

Alla grundskolor i Göteborg

Så här fungerar grundskolan i Sverige

Läs mer om den svenska skolan på Skolverkets webbsida – finns på olika språk

Språkintroduktion

Språkintroduktion är gymnasieskola för nyanlända ungdomar som inte kan tillräckligt mycket svenska för att kunna börja i en svensk gymnasieklass. På språkintroduktion lär du dig det svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället. Om du är ny i Sverige och vill börja läsa på gymnasieskolan, ring till Språkslussen på center för Språkintroduktion för att få en tid för att göra ett språktest. Därefter placeras du på någon av våra gymnasieskolor för att läsa språkintroduktion. 

Kontakta Center för Språkintroduktion för att börja på språkintroduktion

Center för Språkintroduktion
telefon: 072-855 31 68
e-post: slussencsp@educ.goteborg.se

Har du fyllt 18 år?

Alla nyanlända ungdomar mellan 16 och 18 år får börja i skolan och läsa språkintroduktion. Om du som asylsökande har påbörjat dina gymnasiestudier innan du fyller 18 år, får du fortsätta att studera även efter 18-årsdagen. Därför är det viktigt att börja skolan så fort som möjligt.

Gymnasieskolan i Sverige

I Sverige är gymnasieskolan frivillig, men nästan alla går i gymnasieskolan. Har du inte gått i gymnasieskolan, är det svårt att få jobb. Du kan bara läsa på universitet eller högskola om du först har gått i gymnasieskola.

 På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om hur gymnasieskolan i
Sverige fungerar

SFI – utbildning i Svenska för invandrare

Genom SFI får du grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda dator som hjälpmedel i språkinlärningen. Efter avslutad kurs får du betyg. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. All undervisning är kostnadsfri. 

På Skolverkets webbsida kan du läsa mer om svenska för invandrare

Du får studera sfi i Göteborgs Stad:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år,
 • om du är folkbokförd i Göteborg,
 • om du har ett svenskt fullständigt personnummer,
 • om du inte har svenska som modersmål.

Läs sfi i Göteborg

Etableringsenheten

Etableringsenheten vänder sig till dig som är nyanländ flykting i Göteborg och som fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren.

På etableringsenheten ser vi till att du får det stöd som du är berättigad till när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande.

Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige. Du får lära dig om hur det är att leva, bo och arbeta i Sverige, hur sjukvården fungerar och vad lagen säger. Utbildningen är på ditt eget språk.

Anmäl dig till kurs i samhällsorientering

Du kan ringa, skicka e-post eller fylla i ett elektroniskt formulär på svenska för att anmäla dig till kursen i samhällsorientering på Integrationscentrum Göteborg.

Anmälningsformulär på webben

Informationskontor på flera språk

På Integrationscentrums informationskontor kan du få hjälp med praktiska frågor på arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja.

Du kan till exempel få hjälp med att översätta blanketter, hitta till olika myndigheter samt få råd i olika frågor.

 • Du behöver inte boka tid för att komma till informationskontoret.
 • Det går också bra att ringa och prata med Informationskontoret på olika språk.

Kontaktuppgifter till informationskontoret

Medborgarkontor

Kontaktcenter

Föreningar och bibliotek

Bibliotek

Biblioteken i Göteborg är öppna för alla. Här kan du bland annat låna böcker, tidningar, film, musik och tv-spel. Mycket av detta finns på olika språk. Biblioteken har också datorer med internet, där du till exempel kan läsa tidningar från hela världen.

Alla bibliotek har barnavdelningar med böcker och leksaker för små barn. Du kan även gå på språkträffar och träna på att prata svenska. Allt är gratis. Det enda du behöver är ett bibliotekskort, som du skaffar på biblioteket.

Biblioteken i Göteborg

Föreningar

I Göteborg finns många olika föreningar. En förening startar oftast kring ett intresse, som till exempel musikföreningar, etniska föreningar, politiska föreningar eller kulturföreningar. Flest föreningar hittar du bland idrottsföreningarna. I en idrottsförening tränar och tävlar man tillsammans för att må bra, lära sig mer om och bli bättre på just den idrotten. Att vara med i en förening är ett bra tillfälle att träffa andra med liknande intresse och få nya vänner.

Vill du röra dig på dig och må bra kan du också besöka någon av Göteborgs motionsspår, gym, simhallar eller ishallar.

Motionsspår, gym, simhallar och ishallar

Migrationsverket

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

På Migrationsverket kan du få hjälp med:

 • förlängning av uppehållstillstånd
 • registrera din uppehållsrätt
 • svenskt medborgarskap
 • resedokument
 • främlingspass
 • förlängt besökstillstånd

Kontaktuppgifter till Migrationsverket Göteborg/Mölndal

Folkbokföring

När du har fått ditt uppehållstillstånd eller om du har uppehållsrätt, är det viktigt att du registrerar dig i folkbokföringen. Det gäller både vuxna och barn. När du är folkbokförd får du ett personnummer. Många rättigheter och skyldigheter i Sverige beror på om du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Du måste till exempel vara folkbokförd i Göteborg för att få börja studera SFI (Svenska för invandrare).

Du registrerar dig i folkbokföringen genom att gå till Skatteverket. Du behöver ta med pass och dokument som visar att du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Om du har barn och har födelsebevis på dem, ska du ta med det också.

Du ska vara folkbokförd i bostaden du bor i. Om du flyttar till en annan adress ska du anmäla det till Skatteverket.

Läs mer om att flytta till Sverige på Skatteverkets webbsida

Kontaktuppgifter till Skatteverket Göteborg (Rosenlund)

Legitimation

Du behöver svensk legitimation för att bevisa vem du är, till exempel på ett bankkontor och vid läkarbesök. I legitimationen finns ditt svenska personnummer med. Legitimationen kan vara ett svenskt körkort eller ett ID-kort.

För att Skatteverket ska kunna ge dig ett ID-kort måste du:

 • vara folkbokförd i Sverige
 • ha fyllt 13 år
 • besöka ett av Skatteverkets kontor som utfärdar id-kort
 • ha betalat ansökningsavgift innan du besöker kontoret
 • kunna styrka din identitet, det vill säga visa vem du är
 • ha din vårdnadshavares godkännande om du inte fyllt 18 år

Du hittar mer information om ID-kort på Skatteverkets webbsida

Kontaktuppgifter till Skatteverket Göteborg (Rosenlund)

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan du få information om lediga arbeten. Om du är arbetslös kan du få råd om hur du söker arbete och praktikplats. Du kan också få hjälp med yrkesvägledning. 

Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering
Stampgatan 14, plan 4.
Tel: 0771-60 00 00

Här hittar du mer information om arbete och utbildning

Information om Sverige

informationssverige.se

sverige.se