Medborgarskapsceremoni

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni anordnas i Slottsskogen på Sveriges nationaldag den 6 juni varje år. 2023 blir det 17:e året i rad som ceremonin genomförs på uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige.

Inbjudan

I maj varje år får nyblivna svenska medborgare ett brev med inbjudan och information om årets ceremoni. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Göteborgs Stad får information om vilka som ska bjudas in från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni 2022

2022 anordnade kulturförvaltningen medborgarskapsceremonin i samarbete med Göteborgs Symfonikers nationaldagsfirande i Slottsskogen. Göteborgs Stad bjöd in 6063 nya medborgare till en ceremoni med med sång, musik och talare.

De nya svenska medborgarna kom bland annat från Afghanistan, Finland, Indien, Irak, Iran, Norge, Polen, Somalia, Storbritannien och Syrien.

Organisation

Kulturförvaltningen ansvarar för att arrangera Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni varje år.

Vid frågor

E-post: nyasvenskar@kultur.goteborg.se