Medborgarskapsceremoni

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni anordnas vanligen i Slottsskogen på Sveriges nationaldag den 6 juni. 2021 är det 15:e året i rad som ceremonin genomförs på uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige.

Göteborgs Medborgarskapsceremoni 2021

På grund av rådande omständigheter kommer 2021 års medborgarskapsceremoni att ske digitalt.

5038 nya medborgare kommer att bjudas in till till en ceremoni med med sång, musik och talare. Våra nya medborgare kommer bland annat från Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Polen, Rumänien, Somalia, Storbritannien, Syrien och Turkiet.  

Vi kommer även att bjuda in de invånare som blev nya medborgare 2019 då det inte blev någon ceremoni 2020.

Inbjudan

I maj kommer berörda att få ett brev med inbjudan och information om årets ceremoni. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får staden från Skatteverkets folkbokföring.

Se ceremonin

Medborgaskapsceremonin kunde ses på denna sida fram tills 20 juni 2021.

Organisation

Kulturförvaltningen ansvarar för att arrangera Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni varje år.

Vid frågor

E-post: nyasvenskar@kultur.goteborg.se