Medborgarskapsceremoni

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni anordnas i Slottsskogen på Sveriges nationaldag den 6 juni. 2023 blir det 17:e året i rad som ceremonin genomförs på uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige.

Göteborgs Medborgarskapsceremoni 2022

"022 års medborgarskapsceremoni anordnades i samarbete med Göteborgs Symfonikers nationaldagsfirande i Slottsskogen. 6063 nya medborgare bjöds in till till en ceremoni med med sång, musik och talare.

Våra nya medborgare kommer bland annat från Afghanistan, Finland, Indien, Irak, Iran, Norge, Polen, Somalia, Storbritannien och Syrien.

Inbjudan

I maj fick berörda ett brev med inbjudan och information om årets ceremoni. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får staden från Skatteverkets folkbokföring.

Programpunkter och tider

13.00 Ceremoniområdet öppnar.

13.20 Dream Orchestra.

14.00 Nationalsången.

14.05 Tal av Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande.

14.15 – 15.30 Konsert av Göteborgssymfonikerna.

Hitta till ceremonin

Medborgarskapsceremonin hålls i Slottsskogen på gräsytorna nedanför Björngårdsvillan.

Medborgarskapsceremonins tält hittar du vid sidan av den stora scenen som kommer finnas vid Stora dammen i Slottsskogen. Åker du kollektivt går du enklast av på hållplats Botaniska Trädgården.

Kartlänk till Google maps.

Kartbild på var ceremonin tar plats

Organisation

Kulturförvaltningen ansvarar för att arrangera Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni varje år.

Vid frågor

E-post: nyasvenskar@kultur.goteborg.se