Medborgarskapsceremoni

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni anordnas vanligen i Slottsskogen på Sveriges nationaldag den 6 juni. 2021 var det 15:e året i rad som ceremonin genomfördes på uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige.

Göteborgs Medborgarskapsceremoni 2021

På grund av rådande omständigheter skedde 2021 års medborgarskapsceremoni  digitalt.

5038 nya medborgare bjöds in till till en ceremoni med med sång, musik och talare. Våra nya medborgare kommer bland annat från Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Polen, Rumänien, Somalia, Storbritannien, Syrien och Turkiet.  

Vi bjöd även in de invånare som blev nya medborgare 2019 då det inte blev någon ceremoni 2020.

Inbjudan

I maj fick berörda ett brev med inbjudan och information om årets ceremoni. Inbjudan skickades ut per post och var personlig. Information om vilka som ska bjudas in får staden från Skatteverkets folkbokföring.

Se ceremonin

Medborgaskapsceremonin kunde ses på denna sida fram tills 20 juni 2021.

Organisation

Kulturförvaltningen ansvarar för att arrangera Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni varje år.

Vid frågor

E-post: nyasvenskar@kultur.goteborg.se