Stöd för nyanlända under etablering

Det är Etableringsenheten som ger stöd för nyanlända under etablering. Vi vänder oss till dig som är nyanländ flykting i Göteborg, har fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren och deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen. Vi ser till att du får det stöd som du är berättigad till när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande.

Kan jag vända mig till Etableringsenheten?

Etableringsenheten ger stöd för nyanlända under etablering och är till för dig som:

  • är nyanländ flykting i Göteborg.
  • är mellan 20 och 64 år.
  • fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren.

Vi riktar oss också till:

  • anknytningar, det vill säga anhöriga till flyktingar med uppehållstillstånd, som är upp till 64 år gamla.

Du som är nyanländ flykting eller anknytning till flykting kan vända dig till Etableringsenheten, det är bra om du först går till Arbetsförmedlingen och skriver in dig och har med dig ett underlag.

Vad kan Etableringsenheten göra för mig?

Vi arbetar huvudsakligen med att:

  • utreda och fatta beslut om kompletterande ekonomiskt bistånd.
  • tillsammans med arbetsförmedling, primärvård och andra aktörer se till att du som har behov av rehabilitering (fysisk eller psykisk) får det.
  • uppmärksamma och se till att nyanlända barn och ungdomars behov tillgodoses. Det kan handla om att barnen så fort som möjligt kan börja i förskola/skola eller får hjälp med att komma i kontakt med sjukvården vid behov.
  • ta emot personer med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket för bosättning i Göteborg, inklusive kvotflyktingar.
  • ta emot nyanlända som har kommit på anknytning till ensamkommande ungdomar som bor i Göteborg och erbjuda introduktionsstöd. Syftet är att avlasta ensamkommande ungdomar och hjälpa deras familjer att så tidigt som möjligt komma i kontakt med rätt instanser för att påskynda deras etablering.
  • följa dig/din familj under det första året med uppehållstillstånd och stötta er i allt ifrån myndighetskontakter till fritidsaktiviteter.

Etableringsenheten 10 år-rapport