Introduktion för nya svenskar

Du som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i det svenska samhället. Göteborgs Stad kan till exempel hjälpa dig träffa nya människor och lära dig mer om det svenska språket, sjukvården och skolan.

Samhällsorientering

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna. Utbildningen får du på ditt eget språk och den är gratis.

Integrationscentrum

Integrationscentrum Göteborg är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar. Vi arbetar med lärande, möten och integration på många olika sätt, också med dig som i ditt yrke möter personer som är nya i Sverige.

Medborgarskapsceremoni

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni anordnas i Slottsskogen på Sveriges nationaldag den 6 juni. 2023 blir det 17:e året i rad som ceremonin genomförs på uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige.

Informationskontor på flera språk

Du som är ny i Sverige kan få hjälp med information och rådgivning på arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja på informationskontoret.

Stöd för nyanlända under etablering

Etableringsenheten ger stöd för nyanlända under etablering. Vi finns för dig som är nyanländ flykting i Göteborg, har fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren och deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen. Vi stödjer dig i att få det stöd som du är berättigad till när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande.

Support for new arrivals during the establishment period

The Establishment Unit provides support for new arrivals to help them settle and become more independent. Our focus is on newly arrived refugees in Gothenburg who have been granted a residence permit in the last two years, and who are taking part in the establishment programme run by the Public Employment Service. We ensure that as an individual or a family you receive the support you are entitled to. We also provide information, advice, and support to other refugee reception and settlement organisations.

Ny i Sverige

Här finns praktisk information för dig som är ny i Sverige och Göteborg.

Språkträning för föräldralediga

Vill du träffa andra föräldralediga och samtidigt öva på att prata det svenska språket? Då kan du besöka någon av våra samarbetspartners inom Språkträning för föräldralediga.