Bostäder till nyanlända

Från och med 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen. Detta innebär att de personer som fått uppehållstillstånd och är anvisade till Göteborg har staden en skyldighet att ordna en bostad till.

I Göteborg finns idag en stor bostadsbrist och för att lösa bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen arbetar vi med olika lösningar: mellanboenden, genomgångsbostäder och fler permanenta bostäder. Utöver detta finns även en beredskapsplan som anger olika objekt i Göteborg som kan fungera som ett akutboende, en nödlösning för att lösa ett boende för en kort period.

Mellanboenden

Ett mellanboende är en boendelösning där man bor kortare period i väntan på en genomgångsbostad. Ofta består boendet av rum med tillgång till delade gemensamhetsutrymmen så som kök och badrum.
Generellt sett bor man i ett mellanboende 2-6 månader men både längre och kortare tidsperioder förekommer också.

Genomgångsbostäder

En genomgångsbostad består oftast av en lägenhet i befintligt hyresrättsbestånd. Fastighetskontoret har skrivit avtal med Framtidenkoncernen och privata fastighetsägare i Göteborg som innebär att lägenheter i respektive bostadsaktörs befintliga bestånd ska frigöras så att nyanlända kan få en bostad enligt Bosättningslagen. För alla genomgångsbostäder skrivs ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och fastighetskontoret där kontoret går in som hyresvärd för att i sin tur hyra ut bostaden i andra hand till nyanlända. Hyresgästen får bo upp till fyra år i genomgångsbostaden. Under denna tid kräver staden att hyresgästen själv söker en permanent bostad på ordinarie bostadsmarknad och står i kö på Boplats.

Temporära bostäder

Temporära bostäder kan stå på plats mellan 10-15 år och byggs med tidsbegränsade bygglov. I dagsläget bygger Göteborgs Stad, via Framtidenkoncernen, temporära bostäder i Askimsviken. För den nyanlände gäller samma villkor som i övriga genomgångsbostäder, att man får bo i lägenheten i fyra år och förutsätts under denna tid aktivt söka egen, permanent bostad på ordinarie bostadsmarknad.


Uppdraget om att ta fram platser där temporära bostäder kan byggas fick fastighetskontoret i uppdrag av fastighetsnämnden den 31 augusti 2015.
​Handlingarna hittar du bland Handlingar och protokoll, välj Fastighetsnämnden, 2015, mötet den 31/8 och leta upp handling nr 8.

Fler permanenta bostäder

Göteborgs Stad jobbar hela tiden för att på olika sätt möjliggöra fler permanenta bostäder i Göteborg. Under 2017 stod 2 201 färdigställda lägenheter inflyttningsklara. Utöver den ordinarie bostadsproduktionen som planeras så kommer göteborgarna att få 7000 extra bostäder år 2021, jubileumsåret då Göteborg fyller 400 år. Satsningen på dessa 7000 bostäder heter Bostad 2021
Hur många bostäder som planeras att färdigställas hittar du på sidan statistik om bostadsbyggande

Vill du hyra ut ett rum eller lägenhet till en nyanländ?

Har du ett rum, en stuga, lägenhet eller annan fastighet att hyra ut till någon som söker bostad kan du kontakta Boplats så hjälper de dig med att gå vidare. Göteborgs Stad samarbetar även med Räddningsmissionen och Boplats i projektet Hjärterum där du som göteborgare får hjälp med att hyra ut din bostad som genomgångsbostad till en nyanländ. Även Hjärterumprojektet nås via Boplats.

Frågor och svar

Har du frågor om hur staden löser bosättningslagen kan du mejla in din fråga till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se