Flyktingmottagande i Göteborgs Stad

Ansvar för flyktingmottagande

Migrationsverket har det stora ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun.

Bostäder till nyanlända

Från och med 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen. Detta innebär att för de personer som fått uppehållstillstånd och är anvisade till Göteborg har staden en skyldighet att ordna en bostad.