Ensamkommande barn och unga

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare, räknas du som ensamkommande asylsökande barn. Det kan även vara du som av någon anledning har blivit ensam efter att ha kommit hit.

Migrationsverket, kommunen och även andra myndigheter ansvarar tillsammans för att ta emot dig som ny i Sverige. Det övergripande ansvaret ligger hos Migrationsverket, och du som asylsökande ensamkommande barn är registrerad hos Migrationsverket under den tid din ansökan om uppehållstillstånd prövas.

Kommunen ansvarar för att ta hand om dig

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. Du som ensamkommande barn har rätt till förstärkt skydd av kommunen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen ansvarar för att utreda vilka behov du har och för att ge dig den hjälp du behöver.

Överförmyndaren är den som ser till att du får en god man för ensamkommande barn.

Om du får uppehållstillstånd i Sverige är det också kommunen som i fortsättningen ansvarar för att se till att du får den hjälp och det stöd du behöver och har rätt till enligt SoL eller LVU, längst till 21 års ålder. Migrationsverket prövar då för frågor om familjeåterförening (möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige) beroende på vilken typ av uppehållstillstånd och skyddsstatus du har fått. Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Här kan du läsa mer om familjeåterförening.

Du har rätt till utbildning och sjukvård som alla andra barn

Du som söker uppehållstillstånd har rätt till utbildning i allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, specialskola och gymnasium.

Som asylsökande barn har du samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Detta gäller så länge du är i Sverige. Det gäller även för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

Detta gäller huvudsakligen även för dig som söker uppehållstillstånd av anknytningsskäl (du har en eller flera anhöriga som bor i Sverige), och dig som är EU-medborgare. 

Boende i Göteborg för ensamkommande ungdomar

Göteborgs Stad har boende för dig som är under 18 år. På boendet kan det bo unga som är asylsökande eller som har fått uppehållstillstånd. Personalen arbetar för att ge dig en stabil tillvaro. Det kan handla om till exempel stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller hjälp i kontakten med socialsekreterare, god man eller skolpersonal. Personalen skapar tydliga vardagsrutiner med skolgång, och samarbetar med föreningslivet för att hjälpa ungdomarna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Hitta rätt - ett material för ensamkommande ungdomar

Hitta rätt är ett grundläggande material som vänder sig till unga som kommit ensamma till Sverige. Det ska hjälpa dig att bli mer självständig. Materialet har utvecklats av Göteborgs Stad och används i hela Sverige.

Läs om materialet Hitta rätt på länsstyrelsernas webbplats Information om Sverige.