Invandring och integration

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare, räknas du som ensamkommande asylsökande barn. Det kan även vara du som av någon anledning har blivit ensam efter att ha kommit hit.

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Här finns information om vad en god man kan hjälpa ensamkommande barn med. Du som vill bli god man för ett ensamkommande barn kan också få information om vad som krävs.

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakten med myndigheter. Det kan vara på dina barns förskola eller vid besök på arbetsförmedlingen.

I föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till ideella föreningar i Göteborg. Du kan söka en speciell förening, föreningar i din del av staden eller en aktivitet som du är intresserad av.

Jobb

Du hittar information om lediga jobb, praktik och bemanningspooler under Jobb.

Vill du som möter nyanlända veta mer om migrationsfrågor? För att öka kunskapen ordnar vi olika former av utbildning för tjänstemän, föreningar och andra. Vi driver även projekt om arbete, ekonomi och migration.