Socialkontor Askim-Frölunda-Högsbo

I stadsområde Sydväst (tidigare Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg) finns det två socialkontor, ett på Lergöksgatan 2A och ett på Topasgatan 58. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver. På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
På socialkontoret på Lergöksgatan 2A kan du som är förälder eller barn samt ungdom upp till 20 år ansöka om du:
- har en trasslig familjesituation
- är i en familjesituation där du eller någon annan riskerar att fara illa
- har upplevt eller bevittnat våld
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
Om du är orolig över att ett barn far illa och vill rådgöra anonymt eller göra en anmälan kontakta vår mottagningsenhet.
Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv, har fyllt 18 år och inte studerar på gymnasiet så kan du vända dig till vår försörjningsstödsenhet. Telefontid: mån-fre kl. 9–10.
För att få hjälp: ring Göteborgs Stads kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till SOS Alarm 112.

Kontaktuppgifter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Lergöksgatan 2A

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda
Fax: 031-366 20 99

Funktioner

Hitta socialkontor

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta socialkontor