Socialkontor Västra Göteborg

I stadsområde Sydväst (tidigare Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg) finns det två socialkontor, ett på Lergöksgatan 2A och ett på Topasgatan 58. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver. På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
På socialkontoret på Topasgatan 58 kan du söka stöd om du är över 20 år och har problem med följande:
· Missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel
· Akut bostadslöshet
· Är utsatt för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld.
· Vill ha hjälp med egen våldsproblematik i nära relationer
· Kriminalitet och vill ha hjälp att hoppa av
· Om du är anhörig och är orolig för en närstående som har missbruksproblem
Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv, har fyllt 18 år och inte studerar på gymnasiet så kan du vända dig till vår försörjningsstödsenhet. Telefontid: mån-fre kl. 9–10.
För att få hjälp: ring Göteborgs Stads kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till SOS Alarm 112.

Kontaktuppgifter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Topasgatan 58

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

Funktioner

Hitta socialkontor

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta socialkontor