En tegelbyggnad med glasfönster. Skyltar där det står Göteborgs stad och Apoteket

Socialkontor Västra Hisingen

På Hisingen finns det tre socialkontor.  Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver.

På socialkontoret kan du få stöd om du:

- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig
- har en trasslig familjesituation
- är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
-behöver stöd eller skydd utifrån våldsutsatthet
- är bostadslös och tillhör någon av de grupper som socialtjänsten har särskilt ansvar för eller
-lever med kriminalitet eller annan social problematik

Om du redan har en handläggare och behöver komma i kontakt med denne, ring växeln.

Telefon: 031-365 00 00


Om du är i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du även kontakta socialjouren:

Telefon: 031-365 87 00
Besöksadress: Stora Badhusgatan 14

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Höstvädersgatan 1

Postadress

Box 22006
400 72 Göteborg
Fax: 031-366 64 61

Funktioner

Hitta socialkontor

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta socialkontor