Om vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån ger er råd och stöd att komma överens.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att skriva avtal på familjerättsbyrån. Det är Familjerättsbyrån som godkänner avtalet och ni ansöker hos oss om att få komma och skriva avtal. Läs om hur ni gör på sidan Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för barnet, som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerättsbyrån på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten ger då vanligtvis Familjerättsbyrån i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att kunna fatta beslut om vad som blir bäst för barnet.

Här kan du titta på filmen Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.
Filmen förklarar hur hela processen går till i en vårdnadsutredning.

Vi pratar med er föräldrar

Vi på familjerättsbyrån inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet.

Vi pratar med människor omkring barnet

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

Utredningen ser till barnets behov

Under utredningen bedömer vi bland annat

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver 
  • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet själv och vilka behov barnet har i form av stabilitet, skolgång och utbildning.

Ni får läsa utredningen

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

Rättigheter för er och barnet

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

För barn: en film som visar hur det går till när du träffar oss

Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och bråkar med varandra om det. Filmen visar hur vi på Familjerättsbyrån i Göteborg hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.