Ansök om att skriva avtal

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är Familjerättsbyrån som godkänner avtalet och ni ansöker hos Familjerättsbyrån att få komma och skriva avtal.

När ansökan har kommit in kallas ni till ett besök på Familjerättsbyrån.

Steg 1 av 1 Ej påbörjat

Ansökan