Ansök om informationssamtal inför vårdnadsärende i domstol

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få närmare information om vad en domstolsprocess om vårdnad, boende och umgänge innebär samt vilka alternativa möjligheter som finns för att undvika en domstolsprocess.

Information och regler

Sedan 2022-03-01 måste den som vill lämna in en stämningsansökan gällande vårdnad, boende och umgänge först delta i ett obligatoriskt informationssamtal. 

Syftet med informationssamtalet är att erbjuda er föräldrar en gemensam tid. När du som förälder har ansökt om informationssamtal erbjuds även den andre tid för samtal. 

Om ni båda tackar ja kommer förslag på gemensam tid att skickas ut. Om någon av er önskar enskilt samtal bokas det in, räkna dock med något längre väntetid. 

Om den andre föräldern inte har svarat inom 5 dagar utgår vi från att hen inte är intresserad.  

Så här gör du