Vårdnad, boende och umgänge

Om vårdnad, boende, umgänge

För många barn och vuxna innebär separationen en kris och då kan det ibland vara svårt för föräldrar att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån ger föräldrar information, råd och stöd i att hitta ett samarbete kring barnen.

Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att fastställa det i ett avtal. Ni kan ansöka hos Familjerättsbyrån om att få komma och skriva ett sådant avtal. Familjerättsbyrån kan sedan godkänna avtalet efter kontakt med socialtjänsten.