Separation, skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni alltid sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Bra information och nödvändiga blanketter för att ansöka om skilsmässa finns på Göteborgs tingsrätt och Domstolsverket.

Vårdnad och umgänge

Vid en separation är det viktigt för er som föräldrar att komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor. Till exempel om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut.

Samarbetssamtal

Syftet med ett samarbetssamtal är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder hjälp och stöd till er som par eller familj, som vill få det bättre i er relation eller avsluta ert förhållande.

För dig som är barn

Hur det känns när dina föräldrar skiljer sig är olika. Du kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Behöver du någon att prata med kan du kontakta socialkontoret i din stadsdel, ungdomsmottagningen eller elevhälsan på din skola. Du kan också läsa mer på UMO:s webbplats: UMO om föräldrar som ska skiljas