Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerättsbyrån.

En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Meningen är att ni som föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

Du kan läsa mer om samarbetssamtal i Socialstyrelsens folder: Samarbetssamtal - ett stöd för föräldrar vid separation

Även tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om ni har vänt er till dem i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Så ansöker du om samarbetssamtal

Ni ansöker om samarbetssamtal genom att fylla i och skicka in blanketten nedan till Familjerättsbyrån.

Observera att båda föräldrarna ska fylla i och skriva under samma blankett.

Ansök om samarbetssamtal

Så går samarbetssamtalen till

Familjerättssekreterarna inleder med att träffa er var för sig. De vill ta reda på era behov och också om det förekommit våld i relationen. Efter de enskilda samtalen träffas alla och samtalar tillsammans. Om det är lämpligt pratar de också med barnet.

Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerättssekreterarna kan även skriva juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Läs mer om att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge

För dig som är barn: om samarbetssamtal

Om dina föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om dig, var du ska bo och/eller hur ofta du ska träffa dina föräldrar kan Familjerättsbyrån hjälpa till.

Vi träffar dina föräldrar och försöker hjälpa dem att komma överens om hur det ska vara för dig. Det kallas för samarbetssamtal. Det som dina föräldrar kommer överens om i samarbetssamtalen kan de skriva ner i ett avtal.